medienorge

Aviser med størst opplagstap

Her finner du oversikter over avisene med størst opplagsnedgang hvert enkelt år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA), men bearbeidet av medienorge. Publikasjoner som avisforsker Sigurd Høst ikke regner som avis, er tatt ut.

I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser endret, og man begynte å bruke netto totalopplag som hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. MBL har eget nettsted med mye informasjon. Mange av de minste avisene er ikke medlem i MBL, men i Landslaget for Lokalaviser (LLA), som organiserer rundt 110 norske lokalaviser.

hent data

Opplagsutvikling for avisene med størst tilbakegang i 2021

2021 Opplag Endring i
ant. eks.
 
Dagbladet* 109 473 -5 891  
Aftenposten 254 208 -3 108  
Aftenposten Junior 24 674 -2 684  
Dagsavisen 23 311 -2 551  
Varden 16 814 -1 683  
Vårt Land 22 434 -1 147  
Østlendingen 16 033 - 798  
Nordlys 25 621 - 694  
Drammens Tidende 28 307 - 662  
Glåmdalen 14 731 - 656  

Merk:

For VG er plussutgaven på nett regnet med i opplagstallet fra og med 2017. Opplaget for Dagbladet inkluderer plussutgaven fra og med 2015.

Fra og med 2018 beregnes opplagstallene på en annen måte enn tidligere. Det er nå anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL.

Fram til 2014 er beregningene basert på avisenes papiropplag. Fra og med 2014 er netto totalopplag brukt som grunnlag. Netto totalopplag er en kombinasjon av papir- og digitalopplag, og er ikke sammenlignbart med papiropplag.