medienorge

Tid siden siste besøk på folkebibliotek

Statistisk sentralbyrå har gjennomført undersøkelser av kulturbruk med noen års mellomrom siden 1991. Undersøkelsene er finansiert av Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Formålet er å kartlegge bruk av ulike kulturtilbud i Norge.

Her finner du svarfordelinger for hvor lenge det er siden siste besøk på folkebibliotek. Du kan velge ulike tidsperioder og bakgrunnsvariabler i menyen til høyre. Hvis ingen variabel er valgt, får du automatisk oversikt over alle tidsperioder. For 1991 og 1994 finnes bare data for hele befolkningen (alle).

NB: I noen tilfeller har det her vært brukt feil tidsperioder fram til 2021-data ble lagt ut. I oversikten for "alle (9-79 år)" har data for periodene 3 måneder og 6 måneder vært oppgitt som 2 måneder og 3 måneder.

hent data

Tid siden siste besøk på folkebibliotek: Alle perioder (andel av befolkning)

År Alle Siste
uke
Siste
måned
Siste 3
måneder
Siste 6
måneder
Siste 12
måneder
Siste
2 år
Mer enn
2 år
Aldri  
1991 Alle (9-79 år) 14 24 38 44 49 - - -  
1994 Alle (9-79 år) 12 25 38 47 51 65 95 5  
1997 Alle (9-79 år) 11 24 38 47 52 66 94 6  
2000 Alle (9-79 år) 11 24 39 48 52 67 95 5  
2004 Alle (9-79 år) 13 27 40 49 54 68 96 4  
2008 Alle (9-79 år) 10 22 35 44 51 65 97 3  
2012 Alle (9-79 år) 9 21 34 43 49 64 97 3  
2016 Alle (9-79 år) 10 20 32 40 46 62 96 4  
2021 Alle (9-79 år) 6 14 22 28 36 50 91 9  

Merk:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.