medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Norske bøker etter emne

Nasjonalbiblioteket registrerer utgitte bøker og småtrykk i Norge, inkludert lydbøker og andre digitale bokutgivelser. Fullstendig bibliografisk oversikt gis hvert år i Norsk Bokfortegnelse. Registreringen er basert på ordningen med pliktavlevering av alt utgitt materiale til Nasjonalbiblioteket.


Norske bøker etter emne 1991 - 2009 (antall titler)

Bøker
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Alminnelige skrifter-132137113122121118136142138 
Filosofi-74718768718898103105 
Religion-117131140146157157152158200 
Samfunnsvitenskap-7578438988658669491 0421 019938 
Språk-10774985675928910374 
Naturvitenskap-154157164200192207235236251 
Anvendt vitenskap-442414451429456444516557564 
Kunst/rekreasjon-205246262235240225295300284 
Litteratur-635721753749801756846904888 
Geografi og historie-296300307385680510526373422 
Totalt-2 9193 0943 2733 2553 6593 5463 9353 8953 864 
Bøker
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Alminnelige skrifter92119122116134133132169146109 
Filosofi9697107114112129120128141123 
Religion200167168156167172183171207167 
Samfunnsvitenskap9589341 0191 5271 0281 1801 2111 2211 3701 188 
Språk76697379731219111011781 
Naturvitenskap234217252262276319318331336290 
Anvendt vitenskap558548717666697812822868979786 
Kunst/rekreasjon310359361409393537516506588488 
Litteratur8988849179159371 0551 1101 1401 2311 096 
Geografi og historie467424396376426525494484461455 
Totalt3 8893 8184 1324 6204 2434 9834 9975 1285 5764 783 

Merk:

Vær oppmerksom på at tallene for siste års utgivelser stort sett vil ligge for lavt fordi det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet.

Bøker: publikasjoner på 49 sider og mer; småtrykk: publikasjoner med 0-48 sider. Inkluderer ikke skolebøker og offentlige publikasjoner.