medienorge

Opplag 10 største fagblader

Opplagstallene for fagpressen er hentet fra Den Norske Fagpresses Forening som er fagpressens bransjeorganisasjon i Norge. Fagpresseforeningen publiserer Fagpressekatalogen med opplysninger om alle medlemsbladene. Fagmedier som følger Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten kan bli medlemmer. Medlemsbladene blir opplagskontrollert. Du finner reglene for opplagskontrollen her.

Oversikten nedenfor omfatter bare medlemmer av foreningen. Fagpresseforeningen selv regner med at det til sammen finnes ca. 1200 publikasjoner i Norge som er potensielle medlemsblader. Ved utgangen av 2019 hadde foreningen i overkant av 200 medlemmer.

hent data

Opplag 10 største fagblader 2021

Tittel Opplag Utgivelser
per år
Utgiver 
Motor 398 929 4 NAF  
Fagbladet 393 324 10 Fagforbundet  
Hus & Bolig 248 515 5 Huseierne  
Pensjonisten 220 206 9 Pensjonistforbundet  
RS-Magasinet 194 520 4 Redningsselskapet  
Fjell og Vidde 171 678 5 Den Norske Turistforening  
Utdanning 167 508 14 Utdanningsforbundet  
Magasinet for fagorganiserte 157 030 10 Fellesforbundet  
Bedre Skole 125 184 4 Utdanningsforbundet  
Sykepleien 117 399 6 Norsk Sykepleierforbund  

Merk:

Vanligvis kontrolleres opplaget for en tolvmåneders periode, regnet fra midt i året, slik at opplaget for 2018 gjelder siste halvår 2017 og første halvår 2018.