medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Bruk av lydmedier etter enhet og type innhold

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser i den norske befolkningen hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for bruk av lydmedier (unntatt radio) en gjennomsnittsdag. Lydmedier omfatter i Norsk mediebarometer vinylplater og CD-er, etter hvert også MP3-spillere, nedlastede eller strømmede lydfiler fra internett, samt lydbøker (fra 2008) og podkast (fra 2016). Du kan velge mellom tall for hele befolkningen eller kun for de som har brukt lydmedier. Fra og med 1995 kan du også velge å få dataene fordelt på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning. Bruk valgmenyen til høyre for å velge fordeling. For 1994 finnes det kun totaltall.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data


Andel av befolkning som har lyttet til ulike lydmedier 1994 - 2022 (prosent)

Type
Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
CD-spillerAlle (9-79 år) - - - - 263030363740 
KassettspillerAlle (9-79 år) - - - - 25141311118 
PlatespillerAlle (9-79 år) - - - - 332111 
Type
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
CD-spillerAlle (9-79 år)46454542413837282723 
MinidiskspillerAlle (9-79 år)4334221111 
KassettspillerAlle (9-79 år)9775521111 
PlatespillerAlle (9-79 år)2111111221 
MP3-spillerAlle (9-79 år) - - - - 61213151617 
Lydfil på PCAlle (9-79 år) - - - - - - - 171818 
Lydfil fra nettAlle (9-79 år) - - - - - - - - - 18 
LydbokAlle (9-79 år) - - - - - - - - 22 
Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
CD-spillerAlle (9-79 år)221814141184644 
MinidiskspillerAlle (9-79 år)10 - - - - - - - -  
KassettspillerAlle (9-79 år)111110 - - - -  
PlatespillerAlle (9-79 år)1110111211 
MP3-spillerAlle (9-79 år)212018181498332 
Lydfil på PCAlle (9-79 år)20191616141010877 
Lydfil på smarttelefonAlle (9-79 år) - - 1521222728384145 
Lydfil på nettbrettAlle (9-79 år) - - 46657434 
Lydfil fra nettAlle (9-79 år)25242729 - - - - - -  
Nedlastet musikkAlle (9-79 år) - - - - 141214161514 
Strømmet musikkAlle (9-79 år) - - - - 232626353639 
LydbokAlle (9-79 år)2222221334 
PodkastAlle (9-79 år) - - - - - - 27814 
Type
Alle
202020212022  
CD-spillerAlle (9 år+/-79 år)331 
PlatespillerAlle (9 år+/-79 år)111 
MP3-spillerAlle (9 år+/-79 år)220 
Lydfil på PCAlle (9 år+/-79 år)788 
Lydfil på smarttelefonAlle (9 år+/-79 år)505247 
Lydfil på nettbrettAlle (9 år+/-79 år)333 
Nedlastet musikkAlle (9 år+/-79 år)111317 
Strømmet musikkAlle (9 år+/-79 år)444737 
LydbokAlle (9 år+/-79 år)359 
PodkastAlle (9 år+/-79 år)121316 

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

Fram til 2018 omfatter nedlastet og strømmet musikk også podkast og lydbok.

Data for hele befolkningen er omregnet fra data for brukerne av medienorge. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16 år og eldre.