medienorge

Markedsandeler for bredbåndsleverandører

Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige statistikk for "Det norske ekommarkedet" som inneholder oversikter over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.

Markedsandeler for bredbåndsleverandører oppgis som andel av abonnement eller andel av omsetning (kun fram til 2020). Tallene omfatter både privat- og bedriftsmarkedet. Bare selskaper med andeler på 1 prosent eller høyere er tatt med i oversikten det enkelte år. Det betyr at aktører kan gå inn og ut av statistikken over tid.

Markedsandelene har fram til 2020 først og fremst vært rapportert på selskapsnivå, selv om flere selskap har felles eiere. Unntaket er Telenor, hvor andelene har vært samlet. Fra 2020 oppgis andeler på konsernnivå.

hent data

Markedsandeler for bredbåndsleverandører 2003 - 2021 (andel av abonnement, prosent)

Aktør
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Telenor--- 51,2 52,5 52,3 50,4 50,6 50,5 50,0 
NextGenTel--- 16,4 14,2 13,8 13,8 12,3 11,2 13,4 
Get--- 9,3 7,2 6,5 6,7 6,9 7,9 9,1 
Ventelo------ 5,5 5,7 5,2 4,6 
Lyse---- 1,1 1,9 2,2 2,3 2,5 2,8 
Eidsiva------ 1,1 1,2 1,2 1,5 
BKK----- 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 
Tafjord----- 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 
Tele2--- 4,8 5,1 5,9 6,1 6,0 4,8- 
Catch/Bluecom/Axiti--- 4,9 5,0 5,1---- 
Andre--- 13,4 14,9 12,1 11,7 12,4 14,1 16,2 
Sum--- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aktør
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Telenor 49,4 48,2 46,3 45,2 43,2 41,6 41,0 39,6 38,2 36,2 
Get 9,8 10,6 11,7 12,8 15,5 16,3 16,8 16,7 16,8 17,3 
Viken Fiber 1,0 1,0 2,0 4,8 5,1 5,5 5,8 6,4 6,7 8,1 
NextGenTel 11,4 10,5 9,5 8,2 7,7 7,1 6,2 5,4 4,7 4,1 
Lyse 2,7 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,6 3,8 3,6 
Eidsiva 1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,6 2,7 3,2 
GlobalConnect-- 3,9 3,3 3,2 2,9 2,7 2,7 2,5 2,2 
Ventelo 3,5 3,3-------- 
NTE 1,1 1,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 
BKK Fiber---- 1,0 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 
Homenet-------- 1,2 1,7 
Haugaland Kraft----- 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 
Signal Bredbånd------- 1,0 1,1 1,4 
Lynet Internett------- 1,0 1,1 1,1 
Tafjord 1,2-------- 1,0 
Altifiber--------- 1,0 
Loqal 1,0 1,2 1,2 1,3------ 
Skagerak Fiber- 1,0 1,2------- 
EB Kontakt-- 1,0------- 
Andre 17,2 18,4 16,7 17,4 17,2 16,6 17,1 16,0 15,7 13,4 
Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aktør
2020
2021
 
Telenor 33,7 31,1 
Altibox 27,9 30,0 
Telia 18,1 18,2 
GlobalConnect 5,2 5,4 
NextGenTel 3,5 3,1 
Tafjord Connect 1,0 1,0 
Andre 10,6 11,2 
Sum 100,0 100,0 

Merk:

Fra og med 2020 finnes bare markedsandeler basert på antall abonnement.

Aktører må ha en markedsandel på 1 prosent eller mer for tas med i statistikken det enkelte år, noe som betyr at selskaper kan gå inn og ut av statistikken over tid, avhengig av størrelsen på markedsandelen.

Lyse eier Viken Fiber og Signal Bredbånd.

BKK solgte sin bredbåndvirksomhet innen ADSL i 2010, og overførte kundene til Ventelo. I 2012 ble Ventelo slått sammen med Broadnet, som igjen eier Homenet. I 2019 skiftet Broadnet navn til GlobalConnect.

Tele2s bredbåndvirksomhet ble i 2009 solgt til NextGenTel.

Virksomheten i Catch/Bluecom/Axiti ble i slutten av 2005 innlemmet i Ventelo.

Kilder