medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Andel med papiravisabonnement og antall abonnement

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her kan du finne tall for andel som har abonnement på papiravis hjemme, samt gjennomsnittlig antall abonnement i den norske befolkningen. Bruk menyen til høyre for å velge. I samme meny kan du også velge å få tallene fra 2006 og framover fordelt på ulike bakgrunnsvariabler, som kjønn, alder og utdanning. Det finnes egne tall for andel med nettavisabonnement hjemme.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel med avisabonnement hjemme, fordelt på alle (prosent)

Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)------70717270 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)69686258545044423835 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)3329 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Opplysningene gjelder kun abonnement på papiraviser.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldersgruppen 16-79 år.