medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Andel med tilgang til internett

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om tilgang til Internett ble inkludert i 1997.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for andel av befolkning med tilgang til Internett. I menyen til høyre kan du velge mellom tall for alle eller fordelinger på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent dataAndel som har tilgang til internett, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Alle (9-79 år)-------132236 
Alle
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Alle (9-79 år)52606364667479838591 
Alle
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Alle (9-79 år)93929596969697989898 
Alle
2020
2021
2022
 
Alle (9 år+/-79 år)989898 

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldergruppen 16 år og eldre.