medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Lesing av papiravis og nettavis en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om lesing av nettaviser ble inkludert fra 2001.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for lesing av avis på papir eller nett en gjennomsnittsdag. Data for hele befolkningen (alle) og fordelinger på alder er tilgjengelige fra 2001, mens fordelinger på kjønn, utdanning osv. først finnes fra 2014. Spørsmål om lesing av andre typer nettaviser ble inkludert i undersøkelsen i 2016.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

Sammenlignbare tall for Norge og de andre nordiske navnene finner du hos Nordicom.

hent dataLesing av papiravis og nettavis en gjennomsnittsdag 2001 - 2022, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
PapiravisAlle (9-79 år) - 787777757474726865 
Avisenes nettutgaverAlle (9-79 år) - 101217192731343540 
Totalt papir/nettAlle (9-79 år) - 797980798182817778 
Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
PapiravisAlle (9-79 år)64635551494239323027 
Avisenes nettutgaverAlle (9-79 år)43484952545156525155 
Totalt papir/nettAlle (9-79 år)80797776757273686466 
Andre nettaviserAlle (9-79 år) - - - - - - 34323640 
Nettaviser totaltAlle (9-79 år) - - - - - - 65616265 
Avislesing totaltAlle (9-79 år) - - - - - - 79747273 
Type
Alle
202020212022  
PapiravisAlle (9 år+/79 år)242221 
Avisenes nettutgaverAlle (9 år+/79 år)6059 -  
Totalt papir/nettAlle (9 år+/79 år)7068 -  
Andre nettaviserAlle (9 år+/79 år)4142 -  
Nettaviser totaltAlle (9 år+/79 år)706964 
Avislesing totaltAlle (9 år+/79 år)777673 

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Andre nettaviser inkluderer f.eks. Nettavisen, NRK.no, TV2.no, E24, ABC Nyheter o.l.

Kategoriene papiravis og nettavis utelukker ikke hverandre, dvs. at lesere av papiravis også kan ha lest nettavis og omvendt.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder personer 16 år og eldre.