medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Bruk av TV/PC-spill en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Fra 1995 blir undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for til andel av befolkningen som har brukt TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag, i perioden 2005-2014. Tallene kan fordeles på kjønn, alder og utdanning. Etter 2014 har SSB endret spørsmålet i undersøkelsen, denne oversikten vil derfor ikke bli oppdatert. For nyere tall for bruk av spill se Bruk av digitale spill en gjennomsnittsdag.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

Fra 2015 er spørsmålet tatt ut av undersøkelsen, og tabellen vil derfor ikke bli oppdatert. De siste tallene er fra SSBs mediebruksundersøkelse i 2014.

hent dataBruk av TV/PC-spill en gjennomsnittsdag 2005 - 2014 fordelt på alle (prosent)

Alle2005200620072008200920102011201220132014  
Alle (9-79 år)11131213161517162122 

Merk:

Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.