Andel repriser i TV-kanalene
Tall for sendetid i NRKs kanaler er hentet fra NRKs analyseavdeling som utarbeider programstatistikk og statistikk for bruk av radio og fjernsyn. Denne statistikken presenteres årlig i NRKs allmennkringkasterregnskap. Tallene for TV 2 er hentet fra TV 2s årsmelding som inneholder statistikk for programvirksomhet og sendinger. Repriseandelene er beregnet med utgangspunkt i sendetid inkludert egenannonsering og programinformasjon, men uten reklame.

Andel repriser i TV-kanalene 1994 - 2012 (prosent)

Kanal
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
NRK1----181820202227 
NRK2------10213243 
TV 2----101120313534 
Kanal
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
NRK124242727263329344242 
NRK243434328344445403055 
NRK3--------7166 
TV 236364441444445484646 
Kanal
2010
2011
2012
 
NRK1414047 
NRK2565668 
NRK3757282 
NRK Super808386 
TV 2474344 
MERK:

Repriseandelen for NRK1 i 2011 er korrigert fra 60 % til 40 %. Feilen skyldtes en regnefeil i NRKs programdatabase.

Interaktive sendinger uten redaksjonelt innhold (Jukeboks, Svisj, Sonen etc.) er ikke inkludert.

NRKs regionale sendinger er inkludert fra og med 2004.

Nedgangen i repriseandel for NRK2 fra og med 2003 skyldes en sterk økning av den totale sendetiden.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring