Bruk av opptak fra harddiskopptaker en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for bruk av opptak fra harddiskopptaker (PVR) en gjennomsnittsdag. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har sett på opptak fra harddiskopptaker 2007 - 2019, fordelt på alle (prosent)

Alle2007200820092010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)2234545543764 
MERK:

Andelene er regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har sett på video en gjennomsnittsdag, til andeler for hele befolkningen.

Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring