medienorge

Lesing av papiravis og nettavis en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om lesing av nettaviser ble inkludert fra 2001.

medienorge presenterer her tall for lesing av avis på papir eller nett en gjennomsnittsdag. Data for hele befolkningen (alle) og fordelinger på alder er tilgjengelige fra 2001, mens fordelinger på kjønn, utdanning osv. først finnes fra 2014. Spørsmål om lesing av andre typer nettaviser ble inkludert i undersøkelsen i 2016.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

Sammenlignbare tall for Norge og de andre nordiske navnene finner du hos Nordicom.

hent data

Lesing av papiravis og nettavis en gjennomsnittsdag 2001 - 2020, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
PapiravisAlle (9-79 år) - 787777757474726865 
Avisenes nettutgaverAlle (9-79 år) - 101217192731343540 
Totalt papir/nettAlle (9-79 år) - 797980798182817778 
Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
PapiravisAlle (9-79 år)64635551494239323027 
Avisenes nettutgaverAlle (9-79 år)43484952545156525155 
Totalt papir/nettAlle (9-79 år)80797776757273686466 
Andre nettaviserAlle (9-79 år) - - - - - - 34323640 
Nettaviser totaltAlle (9-79 år) - - - - - - 65616265 
Avislesing totaltAlle (9-79 år) - - - - - - 79747273 
Type
Alle
2020  
PapiravisAlle (9-79 år)24 
Avisenes nettutgaverAlle (9-79 år)60 
Totalt papir/nettAlle (9-79 år)70 
Andre nettaviserAlle (9-79 år)41 
Nettaviser totaltAlle (9-79 år)70 
Avislesing totaltAlle (9-79 år)77 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Andre nettaviser er f.eks. Nettavisen, NRK.no, TV2.no, E24, ABC Nyheter o.l.

Kategoriene papiravis og nettavis utelukker ikke hverandre, dvs. at lesere av papiravis også kan ha lest nettavis og omvendt.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldersgruppen 16-79 år.