Slutt for Medienorge

Etter 30 år er kunnskapsbasen Medienorge dessverre historie og nettsidene er tatt ned. Årsaken er manglende finansiering fra Kultur- og likestillings-departementet.

En stor takk til Stiftelsen Tinius, Fritt Ord og Amedia som finansierte oss i ett ekstra år. En stor takk også til alle kilder som har stilt data til rådighet i disse årene.