medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Daglig dekning for mediehus og konsern

Tall for daglig dekning for mediehus og mediekonsern fordelt på mediekanal er hentet fra Kantars mediehusrapporter, som igjen er basert på den store mediebruksundersøkelsen Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres gjennom hele året og kartlegger flere sider ved mediebruken i Norge. Mediehusrapportene videreføres dessverre ikke etter 4. kvartal 2017, dermed vil tallene nedenfor ikke bli oppdatert videre.

I oversikten under finner du tall for andel av befolkningen (12 år+) som har brukt tilbud fra ulike mediehus eller mediekonsern. Du kan også velge å få tallene fordelt på ulike aldersgrupper. Mediekanalene som måles er papiravis, TV og radio samt tilbud på Internett og mobiltelefon. Unntaket er Discovery Networks Norge og MTG, hvor nettbaserte tilbud ikke er inkludert. Noen av konsernene er også involvert i ukepresse, forlag, film osv., men dette regnes ikke med her. Ønsker du full oversikt over hva som er med for det enkelte mediehus/konsern, kan du finne dette i originalrapportene hos Kantar.

Dataene omfatter bare mediehus og konsern som velger å delta i undersøkelsen Forbruker & Media. Vær oppmersom på at ikke alle mediehus eller konsern har tall for alle år. Du kan lese mer om Forbruker & Media i metodeomtalen nedenfor. Ønsker du se dekning for mediehus og konsern fordelt på mediekanal, finner du dette under Daglig dekning for mediehus/konsern fordelt på mediekanal.

hent data

Daglig dekning for mediehus og konsern 2017 fordelt på alle (prosent)

2017  
Mediehus
1.kv2.kv3.kv4.kv  
NRK85868584  

Merk:

Mediehustallene blir ikke oppdatert etter 2017. TV 2 deltok ikke i undersøkelsen etter 2016.

Dekningstallene for MTG og Discovery Networks Norge omfatter ikke tilbud på Internett. For NRK er trafikk til Yr Mobil inkludert fra og med 2011. Schibsteds dekningstall inkluderer trafikk på annonseportalen Finn.no.

Fra og med andre kvartal 2016 veies resultatet av undersøkelsen for utdanning, i tillegg til for alder, kjønn og geografi. Siden personer med høyere utdanning har utgjort en større del av utvalget for undersøkelsen enn av befolkningen generelt, vil disse nå telle mindre enn før. Det kan gi ulike utslag for ulike medier og mediekanaler. Medier med mange brukere med høy utdanning vil få lavere brukertall som følge av endringen.

Discovery Networks Norway solgte sine radiokanaler til Bauer Media sommeren 2015. TV Norge med tilhørende TV- og radiokanaler var tidligere eid av det tyske mediekonsernet ProSiebenSat.1, men ble i april 2013 kjøpt opp av amerikanske Discovery Communications.

Egmont og Amedia får begge høyere dekningstall enn reelt i 2013, fordi Nettavisen er lagt til med 100 % for begge konsern. Nettavisen eies 50/50 av de to mediekonsernene.

Edda Media ble i juni 2012 innlemmet i A-pressen. Det sammenslåtte konsernet fikk navnet Amedia.

I januar 2009 justerte TNS Gallup metoden for innsamling av data for nasjonale radio- og tv-kanaler for å gjøre den mer sammenliknbar med avisdelen. NRK og TV 2 økte sin daglige dekning som følge av dette.

Kilder