medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Min viktigste nyhetskilde

Oversikten over hvordan nordmenn vurderer ulike medier som nyhetskilde, er hentet fra Kantars store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres via telefon og kartlegger ulike sider ved mediebruken i Norge. I en tilleggsdel til Forbruker & Media blir et mindre utvalg bedt om blant annet å vurdere hvor viktige ulike medier/plattformer er som nyhetskilde. Mediene skal ikke rangeres i forhold til hverandre, og flere medier kan krysses av som viktige/uviktige.

Telefondelen av undersøkelsen foregår blant de som er 12 år og eldre, mens aldersgrensen for deltakerne i tilleggsdelen har variert. Tallene nedenfor gjelder befolkningen over 15 år. Tall for avis gjelder papiraviser. Fra og med 2020 er også nettavis inkludert, som en egen kategori.

Du kan velge å få resultatene fordelt etter kjønn, alder, utdanning, personlig inntekt og bosted, og du kan velge andeler for ett eller flere svaralternativ (enig, litt enig osv.).

hent data

Min viktigste nyhetskilde 2010 - 2022, fordelt på alder (prosent)

Medium
Alder
2010201120122013201420152016201720182019  
Helt enig             
Avis15 - 19 år10544312222 
 20 - 29 år7643211121 
 30 - 39 år10975332211 
 40 - 49 år12121110653332 
 50 - 59 år1719161515118754 
 60 år +28282829322925231918 
TV15 - 19 år19171291177664 
 20 - 29 år151399755445 
 30 - 39 år191614121288676 
 40 - 49 år19232020171715141212 
 50 - 59 år20272626262222221920 
 60 år +21323234323233322929 
Radio15 - 19 år5633323434 
 20 - 29 år9874654554 
 30 - 39 år11101010775657 
 40 - 49 år161515141312111098 
 50 - 59 år18212118181717151414 
 60 år +18212222222322211819 
Internett15 - 19 år47586055576568667068 
 20 - 29 år54646663717273737272 
 30 - 39 år41465451626165676770 
 40 - 49 år22293538414348515256 
 50 - 59 år12162123272834353640 
 60 år +67910121416161820 
Mobil15 - 19 år6111533------ 
 20 - 29 år5111928------ 
 30 - 39 år281319------ 
 40 - 49 år2358------ 
 50 - 59 år1235------ 
 60 år +1112------ 
Medium
Alder
202020212022  
Helt enig      
Avis15 - 19 år222 
 20 - 29 år212 
 30 - 39 år132 
 40 - 49 år221 
 50 - 59 år332 
 60 år +141210 
TV15 - 19 år955 
 20 - 29 år454 
 30 - 39 år566 
 40 - 49 år121210 
 50 - 59 år201816 
 60 år +282625 
Radio15 - 19 år331 
 20 - 29 år334 
 30 - 39 år543 
 40 - 49 år876 
 50 - 59 år111010 
 60 år +171716 
Internett15 - 19 år575256 
 20 - 29 år575252 
 30 - 39 år575355 
 40 - 49 år444545 
 50 - 59 år343534 
 60 år +172020 
Nettavis15 - 19 år293234 
 20 - 29 år515146 
 30 - 39 år525153 
 40 - 49 år444446 
 50 - 59 år353334 
 60 år +192221 
Sosiale medier15 - 19 år374039 
 20 - 29 år171316 
 30 - 39 år9108 
 40 - 49 år877 
 50 - 59 år754 
 60 år +433 

Merk:

Tall for avis gjelder papiraviser. Mobil var bare en del av undersøkelsen i 2010-2013. Nettavis og sosiale medier er inkludert fra og med 2020.

Til og med 2010 kunne spørreskjemaet bare besvares på papir, og sendes inn via post. Fra 2011 ble det mulig å besvare spørsmålene på nett. Det kan ha ført til endringer i hvem som har besvart undersøkelsen.

Samme person kan ha ført opp mer enn ett medium som viktigste nyhetskilde. Prosentene kan derfor ikke summeres på tvers av medier, men bare sammenlignes. Forholdet mellom mediene gir like fullt et bilde av hvordan nordmenn rangerer ulike medier som viktigste nyhetskilde.

Kilder