medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Bruk av digitale spill fordelt på plattform

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Fra 1995 blir undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for bruk av digitale spill fordelt på plattform. Frem til 2012 finnes det kun tall for TV-spill. Tallene kan fra og med 2016 fordeles på kjønn, alder, utdanning og landsdel.

For andel av befolkningen som har spilt digitale spill totalt, samt tid brukt på spill, se bruk av digitale spill en gjennomsnittsdag.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Bruk av digitale spill en gjennomsnittsdag, fordelt på kjønn (prosent)

Type
Kjønn
2000200120022003200420052006200720082009  
TV-spillAlle (9-79 år)4344445467 
Type
Kjønn
2010201120122013201420152016201720182019  
TV-spillMenn - - - - - - 11121312 
 Kvinner - - - - - - 2132 
 Alle (9-79 år) - 776666787 
Håndholdte spillMenn - - - - - - 3222 
 Kvinner - - - - - - 1011 
 Alle (9-79 år) - - 31112122 
PC-spillMenn - - - - - - 17141314 
 Kvinner - - - - - - 8674 
 Alle (9-79 år) - - 121819131210109 
Spill på nettbrettMenn - - - - - - 10866 
 Kvinner - - - - - - 12998 
 Alle (9-79 år) - - - - - 1111887 
Spill på smarttelefonMenn - - - - - - 22222422 
 Kvinner - - - - - - 23222527 
 Alle (9-79 år) - - - - - 1723222425 
Spill på Internett totaltMenn - - - - - - 23222226 
 Kvinner - - - - - - 13121313 
 Alle (9-79 år) - - 1115171618171719 
Type
Kjønn
20202021  
TV-spillMenn1616 
 Kvinner21 
 Alle (9-79 år)109 
Håndholdte spillMenn34 
 Kvinner11 
 Alle (9-79 år)22 
PC-spillMenn1514 
 Kvinner65 
 Alle (9-79 år)1110 
Spill på nettbrettMenn65 
 Kvinner68 
 Alle (9-79 år)66 
Spill på smarttelefonMenn2421 
 Kvinner2320 
 Alle (9-79 år)2321 
Spill på Internett totaltMenn3029 
 Kvinner1617 
 Alle (9-79 år)2323 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.