Egmont
Danske Egmont er blant de største mediekonsernene i Norge. Etter mer enn hundre år i det norske markedet har Egmont i dag en sterk, og til dels ledende, posisjon innenfor TV, film og kino, ukepresse og forlag. Egmont er også en stor aktør innen markedsføring og influencere.

Virksomhet

Etter kjøpet av A-pressens halvpart av TV 2 Gruppen i 2012, eier Egmont hele TV 2. Dermed er Norge blitt Egmonts viktigste marked, med rundt halvparten av konsernets samlede omsetning.

TV
TV 2 Gruppen er Norges største privateide TV-konsern, og Egmonts mest lønnsomme norske virksomhet. Hovedkanalen TV 2 er landets nest største kanal etter NRK1, og samlet hadde TV 2-kanalene en markedsandel på 28 prosent i 2019. Egmont har vært medeier i TV 2 siden oppstarten i 1992, men har ikke TV-virksomhet i andre land enn Norge.

Ukepresse
Egmont Publishing - tidligere Hjemmet Mortensen - er Norges største ukebladforlag, og utgir en rekke norske ukeblader og magasiner. Titlene omfatter mange av landets eldste og mestselgende ukeblader, bl.a. Hjemmet, Norsk Ukeblad, Familien, Vi Menn og Her og Nå. Samlet står Egmont Publishing for mer enn halvparten av det totale ukebladopplaget. Forlaget eier også 16,6 prosent av distribusjonsselskapet Bladcentralen. Som andre selskap som utgir ukeblader, har Egmont Publishing strevd de siste årene. Stadige kuttrunder, omorganiseringer og journalister på frilanskontrakter har vært gjengangere. Den siste tiden har konsernet gjennomført store omstruktureringer, blant annet for å satse mer på digitale inntektkilder. På Internett har Egmont Publishing samlet innhold fra bladene sine under portalen Klikk.no. Stoff fra andre nettsteder som Egmont Publishing  har kjøpt opp (bl.a. Barnimagen.no, Artoftaste.no og Dinkost.no), er etter hvert blitt integrert i Klikk.no. Forlaget satser også på strømming av ukeblader gjennom tjenesten Flipp, og på ukepresseblogger som De nye. 

Egmont er i tillegg store innen tegneserier. Forlaget har bl.a. rettighetene til populære Disney-utgivelser, og står bak en rekke spill og aktivitetsprodukter for barn. 

Innholdsmarkedsføring
Nye satsingsområder for Egmont er innholdsmarkedsføring og bloggnettverk. Da Nettavisen ble delt opp mellom Egmont og Amedia i 2017, overtok Egmont nettverket Blogg.no, og har også kjøpt opp en rekke byråer innenfor innholdsmarkedsføring. Gjennom selskapet People Influencerbyrå har Egmont samlet alle sine profiler.

Bokbransjen
Egmont er også en tung aktør i den norske bokbransjen gjennom Cappelen Damm, som eies sammen med det svenske Bonnier-konsernet. Cappelen Damm er Norges nest største forlagsgruppe og eier blant annet bokhandlerkjeden Tanum og en rekke bokklubber. Gjennom Cappelen Damm eier Egmont en andel av den abonnementsbaserte strømmetjenesten for lydbøker, Storytel.

Film og kino

Etter kjøpet av Oslo Kino-konsernet i 2013 er Egmonts selskap Nordisk Film Kino den største kinoeieren i Norge, med 27,2 andel av kinobesøket i 2019. Eierselskapet Nordisk Film er også en stor kino- og videofilmdistributør og har en omfattende filmproduksjon.

Spill
Egmont opprettet Nordisk Film Games i 2016, en enhet som tok sikte på å støtte nordisk dataspillutvikling med flere hundre millioner kroner. Nordisk Film Games er en del av Egmonts strategi å satse på områder med stort vekstpotensiale.

Eiere

Egmont eies av Egmont Fonden, en selveiende stiftelse i Danmark som både driver forretningsvirksomhet og veldedig virksomhet.

Historie

Det danske mediekonsernet Egmont, som fram til 1992 bar navnet Gutenberghus, ble etablert som trykkeri av Egmont Harald Petersen i 1878. Selskapets første ukeblader gikk i trykken rundt 1900, blant dem Hjemmet (fra 1904), som helt fram til i dag har vært en av Egmonts mest solgte titler. Konsernet har siden 1920-tallet vært eid av den selveiende stiftelsen Egmont Fonden, opprettet ved Egmont Harald Petersens død. Dette er ikke bare en kommersiell medieeier, men også en allmennyttig stiftelse som engasjerer seg i barn og unges oppvekstvilkår.

Egmont entret det norske markedet med ukebladet Hjemmet på norsk i 1911. Ukebladforlaget Hjemmet Mortensen ble etablert i 1992, da Egmont fusjonerte sitt norske ukebladforlag, Hjemmet, med Ernst G. Mortensen Forlag, som var eid av industrikonsernet Orkla. Egmont overtok Orklas halvpart av aksjene i 2008. I 2014 skiftet forlaget navn til Egmont Publishing.

Egmont har gitt ut norske tegneserier siden 1934. En stor del av tegneserievirksomheten er bygget opp rundt Donald Duck & co og en rekke andre Disney-serier som selskapet har utgitt på lisens siden 1948. Tegneserieutgivelsene var før samlet i selskapet Egmont Kids Media (tidl. Egmont Serieforlaget), men ble i 2014 en del av Egmont Publishing.

I 1984 overtok Egmont det norske forlagshuset N. W. Damm & Søn. I 2007 ble dette fusjonert med J. W. Cappelens Forlag (eid av svenske Bonnier) til forlagsgruppen Cappelen Damm, der Egmont og Bonnier eier halvparten hver.

Egmont fusjonerte med Nordisk Film i 1992 og tok dermed steget inn i filmproduksjon, filmdistribusjon og kinodrift. I Norge har Nordisk Film primært stått sterkt innenfor produksjon og distribusjon. Med kjøpet av hele Oslo Kino, inkludert Norsk Kino, i 2013, ble Egmont med ett Norges største kinoeier. Høsten 2014 skiftet Oslo Kino/Norsk Kino navn til Nordisk Film Kino. Egmont har også drevet med TV-produksjon gjennom selskapet Nordisk Film TV (med norsk datterselskap), men dette ble solgt i 2009. 

Egmont var med på oppstarten av TV 2 i 1992, og har hele tiden siden vært en av de to-tre dominerende eierne: Først sammen med Schibsted, så med Schibsted og A-pressen, og siden 2005 i tospann med A-pressen. I 2012 overtok Egmont hele TV 2 da A-pressen (nå Amedia) solgte sin halvpart.

De siste årene har Egmont utvidet virksomheten med bloggnettverk og innholdsmarkedsføring. Nettverket Blogg.no ble overtatt i 2017, da Nettavisens virksomhet ble delt mellom Egmont og Amedia.  Innholdsmarkedsføring er blitt et eget forretningsområde, etablert gjennom oppkjøp av flere byråer.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
TNS Gallup
Film & Kino
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring