medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Egmont

Danske Egmont er blant de største mediekonsernene i Norge. Etter mer enn hundre år i det norske markedet har Egmont i dag en sterk, og til dels ledende, posisjon innenfor TV, film og kino, spill, ukepresse og forlag. Egmont er også en stor aktør innen markedsføring og influencere.

Virksomhet

Etter kjøpet av A-pressens halvpart av TV 2 Gruppen i 2012, og Bonniers andel av Cappelen Damm i 2021, er Norge blitt Egmonts viktigste marked, med mer enn halvparten av konsernets samlede omsetning.

TV
TV 2 Gruppen er Norges største privateide TV-konsern, og Egmonts mest lønnsomme norske virksomhet. Hovedkanalen TV 2 Direkte er landets nest største kanal etter NRK1, og samlet hadde TV 2-kanalene en markedsandel på 25,6 prosent i 2022. Egmont har vært medeier i TV 2 siden oppstarten i 1992, men har ikke TV-virksomhet i andre land enn Norge. I 2021 overtok TV 2 hele eierskapet til TV-distributøren RiksTV, etter at NRK solgte sin del.

Ukepresse
Storyhouse Egmont - tidligere Egmont Publishing - er Norges største ukebladforlag, og utgir en rekke norske ukeblader og magasiner. Titlene omfatter mange av landets eldste og mestselgende ukeblader, bl.a. Hjemmet, Norsk Ukeblad, Familien, Vi Menn og Her og Nå. Samlet står Egmont for mer enn halvparten av det totale ukebladopplaget. Forlaget eier også 16,6 prosent av distribusjonsselskapet Bladcentralen. 

Som andre selskap som utgir ukeblader, har Story House Egmont strevd de siste årene. Stadige kuttrunder, omorganiseringer og journalister på frilanskontrakter har vært gjengangere. Den siste tiden har konsernet gjennomført store omstruktureringer, blant annet for å satse mer på digitale inntektkilder. På nett har Egmont samlet innhold fra bladene sine under portalen Klikk.no. Stoff fra andre nettsteder som Egmont  har kjøpt opp (bl.a. Barnimagen.no, Artoftaste.no og Dinkost.no), er etter hvert blitt integrert i Klikk.no. Forlaget satser også på strømming av ukeblader gjennom tjenesten Flipp.

Egmont er i tillegg store innen tegneserier. Forlaget har bl.a. rettighetene til populære Disney-utgivelser, og står bak en rekke spill og aktivitetsprodukter for barn. 

Innholdsmarkedsføring
To viktige satsingsområder for Egmont er innholdsmarkedsføring og bloggnettverk. Da eierskapet til Nettavisen ble delt opp mellom Egmont og Amedia i 2017, overtok Egmont nettverket Blogg.no, og har også kjøpt opp en rekke byråer innenfor innholdsmarkedsføring. Gjennom selskapet People Influencerbyrå har Egmont samlet alle sine profiler.

Bokbransjen
Egmont er også en tung aktør i den norske bokbransjen gjennom Cappelen Damm, som fra og med 2021 eies av Egmont alene. Tidligere eide Egmont og det svenske Bonnier-konsernet halvparten hver. Cappelen Damm er Norges nest største forlagsgruppe. Gjennom Cappelen Damm eier Egmont halvparten av Storytel, som har hatt stor sukesess som strømmetjeneste for lydbøker.

Film og kino
Etter kjøpet av Oslo Kino-konsernet i 2013 var Egmonts selskap Nordisk Film Kino i flere år den største  kinoeieren i Norge, men ble i 2019 forbigått av kinokjeden ODEON. I 2022 var Nordisk Film Kinos andel av kinobesøket på 27 prosent. Eierselskapet Nordisk Film er også en stor kino- og videofilm-distributør og har en omfattende filmproduksjon.

Spill
Egmont opprettet Nordisk Film Games i 2016, en enhet som tok sikte på å støtte nordisk dataspillutvikling med flere hundre millioner kroner. Enheten er en del av Egmonts strategi å satse på områder med stort vekstpotensiale. I dag brukes navnet Nordisk Games, og avdelingen har en rekke spillutviklerselskaper i porteføljen sin, deriblant svenske Avalanche. I 2022 kjøpte Nordisk Games studioet Supermassive Games, som står bak spill som Until Dawn.

Eiere

Egmont eies av Egmont Fonden, en selveiende stiftelse i Danmark som både driver forretningsvirksomhet og veldedig virksomhet.

Historie

Det danske mediekonsernet Egmont, som fram til 1992 bar navnet Gutenberghus, ble etablert som trykkeri av Egmont Harald Petersen i 1878. Selskapets første ukeblader gikk i trykken rundt 1900, blant dem Hjemmet (fra 1904), som helt fram til i dag har vært en av Egmonts mest solgte titler. Konsernet har siden 1920-tallet vært eid av den selveiende stiftelsen Egmont Fonden, opprettet ved Egmont Harald Petersens død. Dette er ikke bare en kommersiell medieeier, men også en allmennyttig stiftelse som engasjerer seg i barn og unges oppvekstvilkår.

Egmont entret det norske markedet med ukebladet Hjemmet på norsk i 1911. Ukebladforlaget Hjemmet Mortensen ble etablert i 1992, da Egmont fusjonerte sitt norske ukebladforlag, Hjemmet, med Ernst G. Mortensen Forlag, som var eid av industrikonsernet Orkla. Egmont overtok Orklas halvpart av aksjene i 2008. I 2014 skiftet forlaget navn til Egmont Publishing, og i 2021 til Story House Egmont.

Egmont har gitt ut norske tegneserier siden 1934. En stor del av tegneserievirksomheten er bygget opp rundt Donald Duck & co og en rekke andre Disney-serier som selskapet har utgitt på lisens siden 1948. Tegneserieutgivelsene var før samlet i selskapet Egmont Kids Media (tidl. Egmont Serieforlaget), men ble i 2014 en del av Egmont Publishing.

I 1984 overtok Egmont det norske forlagshuset N. W. Damm & Søn. I 2007 ble dette fusjonert med J. W. Cappelens Forlag (eid av svenske Bonnier) til forlagsgruppen Cappelen Damm, der Egmont og Bonnier eide halvparten hver frem til 2021. Nå eies forlagsgruppen av Egmont alene.

Egmont fusjonerte med Nordisk Film i 1992 og tok dermed steget inn i filmproduksjon, filmdistribusjon og kinodrift. I Norge har Nordisk Film primært stått sterkt innenfor produksjon og distribusjon. Med kjøpet av hele Oslo Kino, inkludert Norsk Kino, i 2013, ble Egmont med ett Norges største kinoeier. Høsten 2014 skiftet Oslo Kino/Norsk Kino navn til Nordisk Film Kino. Egmont har også drevet med TV-produksjon gjennom selskapet Nordisk Film TV (med norsk datterselskap), men dette ble solgt i 2009. 

Egmont var med på oppstarten av TV 2 i 1992, og har hele tiden siden vært en av de  dominerende eierne: Først sammen med Schibsted, så med Schibsted og A-pressen, og siden 2005 i tospann med A-pressen. I 2012 overtok Egmont hele TV 2, da A-pressen (nå Amedia) solgte sin halvpart.

De siste årene har Egmont utvidet virksomheten med bloggnettverk og innholdsmarkedsføring. Nettverket Blogg.no ble overtatt i 2017. Innholdsmarkedsføring er blitt et eget forretningsområde, etablert gjennom oppkjøp av flere byråer.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
TNS Gallup
Film & Kino
Retriever (Atekst)
Kampanje.com