medienorge

TV 2 Gruppen

TV 2 er den største kommersielle kringkasteren i Norge, og hovedkanalen TV 2 er landets største reklamefinansierte TV-kanal. Med TV 2 Play (tidl. Sumo) er TV 2 en av hovedaktørene i det norske strømmemarkedet.

Virksomhet

Da TV 2 startet sendingene i 1992, var det med kun en kanal og som landets første reklamefinansierte allmennkringkaster. Mye har skjedd i TV-markedet siden da, men TV 2s hovedkanal er fortsatt den klart største kommersielle TV-kanalen, med 16,9 prosent av samlet seertid i 2020. Høsten 2017 søkte TV 2 Gruppen om en ny avtale med staten om konsesjon som formidlingspliktig kommersiell allmennkringkaster. Avtalen trådte i kraft januar 2019 og varer ut året 2023.

Foruten hovedkanalen driver mediehuset TV 2 også en rekke nisjekanaler, som Zebra, Livsstil, Nyhetskanalen, Humor og flere sportskanaler. TV 2 har også den abonnementsbaserte strømmetjenesten TV 2 Play (tidligere TV 2 Sumo), der brukerne får tilgang til TV 2s programmer, samt et stort utvalg filmer og serier fra blant andre C More og Hayu. I 2019 inngikk Play et samarbeid med Nordisk film som innebærer at norske og internasjonale filmer blir gjort tilgjengelig for abonnenter av TV 2 Play og i enkelte av TV 2s sendeflater. TV 2 Play er en av de største strømmetjenestene i det norske markedet.

I tillegg kommer nettstedet TV2.no. TV 2 kjøpte i 2014 den norske delen av betalkanalene C More Sport, og overførte rettigheter og innhold til TV 2s sportskanaler. TV 2 overtok også salget av C Mores filmkanaler. Mediehuset TV 2 inngår i konsernet TV 2 Gruppen, som også har eierandeler i andre selskaper, blant annet RiksTV. TV2 er også medeier i nystartede Faktisk, en tjeneste som skal avsløre falske nyheter og sjekke fakta sammen med NRK, Dagbladet og VG.

TV 2 har tradisjonelt tjent pengene sine på reklamefinansiert TV. Da er kanalene gratis for seerne, mens annonsørene betaler for reklametid. Dette er fremdeles selskapets største inntektskilde, men de siste årene har inntekter fra distribusjon og abonnement blitt stadig viktigere. TV 2 tar betalt fra TV-distributørene for at de får tilby TV 2s kanaler til kundene sine, og får betalt for eksklusivt innhold fra abonnement på premiumkanaler eller strømmejenesten TV 2 Play. Ønsket om bedre betaling fra distributørene har møtt motstand, ikke minst fra Telenor-eide Canal Digital Kabel-TV.

Økte abonnementsinntekter har TV 2 skaffet seg gjennom å kjøpe attraktivt innhold til sine premiumkanaler. Dette har i stor grad dreid seg om fotball, der TV 2 har brukt milliarder på å sikre seg senderettigheter. Med kjøpet av C More Sport ble satsingen på sport finansiert gjennom abonnementsinntekter  styrket. Senere har Discovery sikret seg rettighetene til flere av TV 2s mest populære sportssendinger, og TV 2 har måttet bygge ned flere av satsingene sine. Blant annet ble OB Team solgt - selskapet som har stått for produksjonen av mange sportssendinger.

Eiere

TV 2 er heleid av danske Egmont, som fram til 2012 eide selskapet sammen med A-pressen (nå Amedia). Egmont er aktiv i filmproduksjon i Norden, og er Norges største kinoeier gjennom selskapet Nordisk Film Kino. Egmont eier også Norges største ukebladforlag, Egmont Publishing, og halvparten av bokforlaget Cappelen Damm.

Historie

TV 2 ble etablert i 1992, med Schibsted og Egmont som største aksjonærer. Tre år senere kom A-pressen inn på eiersiden, og de tre eide TV 2 Gruppen sammen fram til 2006. Schibsted solgte da sin andel, etter at A-pressen og Egmont inngikk en allianse som svekket Schibsteds innflytelse. 

TV 2s hovedkanal var underlagt konsesjonsbetingelser fra oppstarten og fram til utløpet av 2009. I bytte mot enerett på riksdekkende kommersielle TV-sendinger i det analoge bakkenettet, var TV 2 pålagt visse allmennkringkasterforpliktelser i programtilbudet - for eksempel egenproduserte nyheter, barneprogrammer og programmer for minoriteter. TV 2 betalte også en årlig konsesjonsavgift til staten. I tillegg måtte hovedkontoret ligge i Bergen.

Med digitaliseringen av bakkenettet falt grunnlaget for konsesjonsordningen bort, ettersom langt flere kanaler fikk riksdekning og TV 2s særstilling forsvant. TV 2 valgte derfor å fortsette uten konsesjon da den andre konsesjonsperioden løp ut ved årsskiftet 2009/2010. Kulturdepartementet ønsket imidlertid at kanalen skulle ivareta visse allmennkringkasterforpliktelser, og en avtale ble inngått sent i 2010. Denne avtalen, som gjaldt perioden 2011-2015, med forlengelse ut 2016, ga TV 2 status som formidlingspliktig allmennkringkaster. Mot at TV 2 møtte en del forpliktelser og ble værende i Bergen, var kanalen sikret formidling hos kabel-TV-distributørene på «markedsmessige vilkår». Tanken har var at TV 2 på denne måten skulle stå sterkere i forhandlinger med kabel-TV-distributørene og dermed kunne få bedre betalt. I praksis har ikke dette vært like enkelt, og særlig Telenor-eide Canal Digital Kabel-TV har protestert. I 2016 gikk denne avtalen ut, og i 2017  var TV 2 uten allmennkringkasterforpliktelser. Selskapet var eneste søker da staten lyste ut en ny avtale for kommersiell kringkasting på TV høsten 2017.

Helt siden oppstarten har hovedkanalen TV 2 vært landets største kommersielle kanal, og i en periode rundt årtusenskiftet var kanalen faktisk nesten jevnstor med NRK1. Siden 2004 har TV 2 også etablert en rekke nisjekanaler for å beholde markedsandeler i et stadig mer fragmentert TV-landskap. Dette er kanaler spisset mot bestemte målgrupper og typer innhold.

TV 2 Gruppen har tidligere gjort flere forsøk på å ekspandere ved oppkjøp både i og utenfor TV-bransjen. I 1997 kjøpte TV 2 like under halvparten av konkurrenten TVNorge, men avtalen innebar tunge økonomiske forpliktelser, og TV 2 solgte seg ut i 2004. I 2002 kjøpte TV 2 også Nettavisen, men eierskapet ble overført til TV 2s eiere - A-pressen og Egmont - i 2009. I 2003 kjøpte TV 2 seg inn i Kanal 24 (dagens Radio Norge) og fikk senere full kontroll over selskapet, men radiokanalen gikk med store underskudd og ble solgt til SBS Broadcasting i 2008.

TV 2 hadde lenge nære relasjoner til Telenor; i 2005 kjøpte de dyre fotballrettigheter sammen, og Telenor ble medeier i kanalene TV 2 Zebra og TV 2 Sport. Indirekte har Telenor også hatt eierandeler i TV 2 Gruppen via sitt eierskap i A-pressen. Etter at A-pressen solgte seg ut av TV 2 er det lite igjen av disse båndene, bortsett fra felles eierskap (også med NRK) i RiksTV. Særlig når det gjelder distribusjon, ikke minst på kabel, har TV 2 og Telenor (Canal Digital) motstridende interesser. Dette fikk man illustrert med en høyprofilert konflikt mellom partene i perioden 2011-2013.

I 2014 kjøpte TV 2 deler av betal-TV-selskapet C More, som Telenor tidligere var medieier i. TV 2 overtok den norske delen av C More Sport med 11 abonnementsbaserte sportskanaler og rettigheter til bl.a. Tippeligaen, men har integret rettigheter og innhold i sine egne sportskanaler. TV 2 overtok også salget av C Mores filmkanaler i Norge, men ikke det formelle eierskapet, og fikk mulighet til å tilby C More-innhold i strømmetjenesten Play.

I 2017 gjennomførte TV-konsernet store kutt i antall ansatte. Målet er å spare 350 millioner innen 2020.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
TNS Gallup
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
Gøran Skaalmo & Bjørn Eckblad (2012): Se hva som skjedde. Historien
om TV 2