medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

TV 2

TV 2 er den største kommersielle kringkasteren i Norge, og hovedkanalen TV 2 er landets største reklamefinansierte TV-kanal. Med TV 2 Play er TV 2 også en av hovedaktørene i det norske strømmemarkedet.

Virksomhet

Da TV 2 startet sendingene i 1992, var det med kun en kanal og som landets første reklamefinansierte allmennkringkaster. Mye har skjedd i TV-markedet siden da, men TV 2s hovedkanal er fortsatt den klart største kommersielle TV-kanalen, med 17 prosent av samlet seertid i 2022. I 2017 søkte TV 2 om en ny avtale med staten om konsesjon som formidlingspliktig kommersiell allmennkringkaster. Avtalen trådte i kraft januar 2019 og varer ut året 2023.

Foruten hovedkanalen driver mediehuset TV 2 en rekke nisjekanaler, som Zebra, Livsstil, Nyhetskanalen og flere sportskanaler. TV 2 har også den abonnementsbaserte strømmetjenesten TV 2 Play (tidligere TV 2 Sumo), der brukerne får tilgang til TV 2s programmer, samt et stort utvalg filmer og serier fra blant andre C More og Hayu. TV 2 Play har i tillegg et samarbeid med Nordisk film som innebærer at norske og internasjonale filmer blir gjort tilgjengelig for abonnenter. Strømmetjenesten er en av de største i det norske markedet. I 2022 fikk flere nordmenn tilgang til TV 2 Play via TV-pakkene sine, og ved utgangen av året hadde strømmetjenesten 1,3 millioner abonnenter. TV 2 har også eierandeler i andre selskaper, blant annet bakkenettselskapet RiksTV, hvor TV 2 ble eneeier sommeren 2021. Videre er TV2 medeier i Faktisk.no, en tjeneste som avslører falske nyheter og sjekker fakta, sammen med NRK, Dagbladet og VG. 

TV 2 har tradisjonelt tjent pengene sine på reklamefinansiert TV. Dette var lenge selskapets største inntektskilde, men de siste årene har inntekter fra distribusjon og abonnement blitt viktigere. TV 2 tar betalt fra TV-distributørene for at de får tilby TV 2s kanaler til kundene sine, og får betalt for eksklusivt innhold fra abonnement på premiumkanaler og strømmetjenesten TV 2 Play. 

Ønsket om bedre betaling fra distributørene har møtt motstand, og TV 2 er til stadighet i konflikt med de ulike distributørene før partene til slutt enes om nye avtaler. I 2022 var konfliktene mer langvarige enn vanlig, og handlet om TV 2s krav om å få TV 2 Play inn i distributørenes grunnpakker. 

Økte abonnementsinntekter har TV 2 skaffet seg gjennom å kjøpe attraktivt innhold til premiumkanaler og TV 2 Play. Selv om Discovery de siste årene har stukket av med flere av de mest attraktive sportsrettighetene, sitter TV 2 på flere  store rettigheter frem til år 2028 og 2030. I 2022 inngikk TV 2 et sportssamarbeid med Amedia, som innebærer at Amedias abonnenter får tilgang til en rekke fotball-, håndball- og ishockeykamper som TV 2 har rettighetene til.

TV 2 driver også nyhetstjenesten TV2.no, som i 2022 utvides med hele 30 stillinger.

Eiere

TV 2 er heleid av danske Egmont, som fram til 2012 eide selskapet sammen med A-pressen (nå Amedia). Egmont er aktiv i filmproduksjon i Norden gjennom selskapet Nordisk Film, og er Norges største kinoeier med kinokjeden Nordisk Film Kino. Egmont eier også Norges største ukebladforlag, Storyhouse Egmont, og bokforlaget Cappelen Damm.

Historie

TV 2 ble etablert i 1992, med Schibsted og Egmont som største aksjonærer. Tre år senere kom A-pressen inn på eiersiden, og de tre eide TV 2 sammen fram til 2006. Schibsted solgte da sin andel, etter at A-pressen og Egmont inngikk en allianse som svekket Schibsteds innflytelse. 

I bytte mot enerett på riksdekkende kommersielle TV-sendinger i det analoge bakkenettet, var TV 2 fra starten pålagt visse allmennkringkasterforpliktelser i programtilbudet - for eksempel egenproduserte nyheter, barneprogrammer og programmer for minoriteter. TV 2 betalte også en årlig konsesjonsavgift til staten. I tillegg måtte hovedkontoret ligge i Bergen.

Med digitaliseringen av bakkenettet falt grunnlaget for konsesjonsordningen bort, ettersom langt flere kanaler fikk riksdekning, og TV 2s særstilling forsvant. TV 2 valgte derfor å fortsette uten konsesjon da den andre konsesjonsperioden løp ut ved årsskiftet 2009/2010. Kulturdepartementet ønsket imidlertid at kanalen skulle oppfylle enkelte allmennkringkasterforpliktelser, og en ny avtale med staten ble inngått sent i 2010. Avtalen, som gjaldt perioden 2011-2015 med forlengelse ut 2016, ga TV 2 status som formidlingspliktig allmennkringkaster. Til gjengjeld måtte TV 2 innfri en del forpliktelser og bli værende i Bergen. Avtalen om formidlingsplikt bestemte også at distributørene måtte betale markedspris for TV 2. Tanken var at selskapet på denne måten skulle stå sterkere i forhandlinger med kabel-TV-distributørene, og få bedre betalt. I praksis var ikke dette like enkelt, og særlig Telenor protesterte mot disse betingelsene. 

I 2016 gikk avtalen ut, og i 2017  var TV 2 uten allmennkringkasterforpliktelser. Men da staten lyste ut en ny avtale for kommersiell kringkasting på TV høsten 2017, søkte TV 2. Avtalen trådte i kraft januar 2019 og varer ut året 2023. Den innebærer at selskapet kan få opp mot 135 millioner kroner årlig for å oppfylle bestemte krav til allmennkringkasting. 

TV 2 har tidligere gjort flere forsøk på å ekspandere ved oppkjøp både i og utenfor TV-bransjen. I 1997 kjøpte TV 2 like under halvparten av konkurrenten TVNorge, men avtalen innebar tunge økonomiske forpliktelser, og TV 2 solgte seg ut i 2004. I 2002 kjøpte TV 2 også Nettavisen, men eierskapet ble overført til TV 2s eiere - A-pressen og Egmont - i 2009. I 2003 kjøpte TV 2 seg inn i Kanal 24 (dagens Radio Norge) og fikk senere full kontroll over selskapet, men radiokanalen gikk med store underskudd og ble solgt til SBS Broadcasting i 2008. 

TV 2 hadde lenge nære relasjoner til Telenor. I 2005 kjøpte de dyre fotballrettigheter sammen, og Telenor ble medeier i kanalene TV 2 Zebra og TV 2 Sport. Indirekte har Telenor også hatt eierandeler i TV 2 via sitt eierskap i A-pressen. Etter at A-pressen solgte seg ut av TV 2 i 2012, er det lite igjen av disse båndene. Særlig når det gjelder distribusjon, ikke minst på kabel, har TV 2 og Telenor motstridende interesser. Dette fikk man illustrert med en høyprofilert konflikt mellom partene i perioden 2011-2013 og i 2021.

I 2014 kjøpte TV 2 deler av betal-TV-selskapet C More, som Telenor tidligere var medieier i. TV 2 overtok den norske delen av C More Sport med 11 abonnementsbaserte sportskanaler og rettigheter til bl.a. Tippeligaen, og integrerte rettigheter og innhold i sine egne sportskanaler. TV 2 overtok også salget av C Mores filmkanaler i Norge, men ikke det formelle eierskapet, og fikk mulighet til å tilby C More-innhold i strømmetjenesten Play. 

Forløperen til TV 2 Play (tidligere Sumo) ble opprettet allerede i 1999, men Sumo ble en nett-TV-tjeneste først i 2005. Ti år senere viste TV 2 for første gang en serie på Sumo før den kom på lineær TV, og strømmetjenesten skulle nå satses fullt på. I 2019 testet TV 2 å gjøre deler av innholdet sitt på TV 2 Sumo gratis, mot at de aktuelle programmene ble fulgt av reklame. I dag kan man velge mellom rimeligere abonnement med reklame og reklamefrie abonnement. I 2021 skiftet strømmetjenesten navn til TV 2 Play, og er i dag en av de største aktørene i det norske strømmemarkedet. Ved slutten av 2021 hadde TV 2 Play 780 000 abonnenter.

I 2017 gikk TV 2 inn på eiersiden i faktasjekktjenesten Faktisk, sammen med NRK, Dagbladet og VG. Samme år gjennomførte TV-konsernet store kutt i antall ansatte, for å spare 350 millioner innen 2020. TV 2 har også gjennomført flere mindre kutt i årene etter. For eksempel ble syv årsverk kuttet fra programavdelingen i 2021, mens andre avdelinger - som nettavisen TV2.no - vokser. 

TV 2 har gjennomgått flere fornyelser de siste par årene. I 2021 ble både Senkveld og Skavlan - de to siste talkshowene - nedlagt, og de skal ikke erstattes. I 2022 ble det kjent at både TV 2 hjelper deg og God kveld Norge - TV 2-programmene med lengst levetid - ikke lenger skal gå på lineær-TV, men fortsette som nettsatsinger. Som i andre TV-selskaper flyttes fokus mer fra lineær-TV til strømmemarkedet, med vekt på dramaserier og reality-programmer.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Kantar TNS
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
Gøran Skaalmo & Bjørn Eckblad (2012): Se hva som skjedde. Historien
om TV 2