medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Telenor

Telenor er ikke bare et globalt telekom-selskap, men også Norges desidert største TV-distributør og bredbåndsleverandør. Konsernet hadde tidligere et betydelig eierskap både i aviskonsernet Amedia og direkte og indirekte i TV 2, men har solgt mesteparten av eierpostene sine i den tradisjonelle mediesektoren.

Virksomhet

Telenor er både Norges største TV-distributør, bredbåndsleverandør og mobilselskap. Telenor eier også store deler av infrastrukturen for data- og mobilkommunikasjon i Norge.

TV-distribusjon
Som TV-distributør har Telenor stått for nesten halvparten av det norske markedet. Tilbudet har vært organisert i to deler: kabel-TV og parabol. I 2018 skiftet Canal Digital Kabel, som også tilbyr bredbånd, navn til Telenor, og inngår nå i Telenors underholdningstjeneste T-We. T-We tilbyr TV-abonnement, arkivtjeneste og strømmetjenester i ett. Patabol-delen var organisert i et annet selskap, som også brukte navnet Canal Digital. I 2020 ble parabol-selskapet slått sammen med distributøren Viasat i selskapet Allente.  Allente eies med 50 % hver av Telenor og det svenske mediekonsernet Nordic Entertainment Group (NENT). Telenor begynte i 2022 også å tilby TV-pakker i 5G-nettet, slik at mottaker ikke er avhengig av kablet nett.

I 2019 hadde Teleor en andel på 43 prosent av TV-abonnentene, men etter sammenslåingen i Allente ble Telenors direkte andel av markedet for TV-distribusjon redusert til 27 prosent i 2020. Inkludert Telenors halvdel av Allente, lå Telenors andel av TV-abonnentene på 35 prosent. Telenor lå omtrent på samme nivå i 2021, med Altibox like bak.

Telenor har tidligere også eid en tredjedel av RiksTV, Norges tredje største TV-distributør, som tilbyr TV i det digitale bakkenettet, mens solgte seg ut i 2019.

Radio- og TV-signaler
Telenor eier og driver de største sendenettene for bakkebasert kringkasting i Norge. Det digitale bakkenettet for TV leies ut til Norges Televisjon/RiksTV. Telenor eier også det riksdekkende sendenettet for DAB-radio.

Telenor Satellite eier og driver egne satellitter som opererer under navnet Thor. Disse sender TV-kanaler til en rekke land i Norden og Sentral- og Øst-Europa.

Internett
Telenor er også Norges største leverandør av fast og mobilt bredbånd, men Altibox ligger hakk i hæl også her. I 2021 lå Telenors andel av bredbåndmarkedet på 31 prosent, en andel som har gått gradvis nedover.

Eiere

Største eier i Telenor er staten (54 %). De andre eierne har små andeler og består hoved­sakelig av ulike investeringsfond.

Historie

Telenor-konsernet sprang ut av det statseide Telegrafverket, senere Televerket, som ble opprettet i 1855. På 1990-tallet forsvant telemonopolet, og i 2000 ble Telenor delprivatisert og børsnotert. Konsernet har siden ekspandert kraftig internasjonalt og er nå en av verdens største mobiloperatører. I 2020 kom rundt 80 prosent av inntektene fra utlandet, og vel halvparten fra Asia.

Når det gjelder tradisjonell kringkasting, har Telenor nesten hundre års erfaring på den tekniske siden. Da radio og TV ble innført i Norge, var Telegrafverket tungt involvert, ikke minst som ansvarlig for utbygging og drift av sendenettene.

Allerede da NRK-monopolet falt på 1980-tallet, begynte Televerket å eksperimentere med kabelnett og satellitt-TV. På 1990-tallet bygde Telenor opp satellitt-TV-distributøren Canal Digital sammen med franske Canal+ (eid av Vivendi Universal). Etter årtusenskiftet ble også kabel-TV-virksomheten innlemmet i Canal Digital, som da var blitt et heleid Telenor-selskap. Senere ble denne flyttet over i Telenor Norge, som har ansvar for bredbåndvirksomheten.

Da bakkenettet for TV skulle digitaliseres, var det Telenor, sammen med NRK og TV 2, som fikk ansvaret for utbygging og drift gjennom selskapet Norges televisjon (NTV) i 2006. Disse partene fikk også, gjennom NTVs søsterselskap RiksTV, retten til å selge abonnement på TV-kanaler i det digitale bakkenettet. Telenor utførte utbyggingen og eier nå bakkenettet. Den samme løsningen ble valgt for det riksdekkende og regionale DAB-nettet for radio. Telenor sto for utbygging og er eier av nettet, som så leies ut til NRK og de private aktørene.

Telenor eide tidligere halvparten av aviskonsernet A-pressen, som senere ble til Amedia. A-pressen var også en av eierne i TV 2. Eierskapet i A-pressen begynte i 2000. Begrunnelsen for å kjøpe en andel i selskapet var bl.a. å skaffe nasjonalt innhold til Telenors bredbåndssatsing. Den tidligere telemonopolistens inntog på innholdssiden i mediesektoren vakte bekymring, og Telenors posisjon og dobbeltrolle - både som distributør og medieeier - var gjentatte ganger  gjenstand for debatt. A-pressen kjøpte i 2012 aviskonkurrenten Edda Media, og skiftet navn til Amedia. Samtidig solgte konsernet seg ut av TV 2.

I perioden 2003-2016 eide Telenor 44-45 prosent av A-pressen/Amedia, og var dermed indirekte eier i TV 2 fram til 2012. Fram til 2012 hadde Telenor også direkte eierskap (45 ) i TV 2-kanalene Zebra og Sport, og eide sportsrettigheter sammen med TV 2. Telenors eierskap i Amedia ble avsluttet i 2016, da aviskonsernet ble solgt til Sparebankstiftelsen DNB.

Telenor har også prøvd seg med strømming av film, TV og serier på nett. Telenor-eide Comoyo ble lansert i 2011, først med filmleie (video on demand), så også med TV-kanaler. I 2013 lanserte Comoyo en abonnementsbasert strømmetjeneste som skulle konkurrere med Netflix, HBO og Viaplay - men kundene lot vente på seg, og Comoyo ble lagt ned høsten 2013. I dag tilbyr Telenor tjenesten T-We, som kombinerer TV-kanaler med arkiv, strømmetjenester og filmleie. 

Telenor eide i mange år nettportalen ABC Startsiden, inkludert nettavisen ABC Nyheter, en av Norges mest besøkte nettsider. Selskapet ble solgt til Trygve Hegnar i 2017. 

Fra 2013 hadde Telenor et samarbeid med Schibsted om online rubrikk i Sør-Amerika og Asia. I 2014 ble samarbeidet utvidet med Naspers, som var en av verdens største aktører innen digital rubrikkannonsering. I 2017 trakk Telenor seg ut av Sør-Amerika, og i 2019 solgte konsernet den asiatiske rubrikkvirksomheten til selskapet Carousel, men beholdt en tredjedel av aksjene.

Telenor er i dag fremdeles landets største TV-distributør og bredbåndsleverandør, men avstanden til neste aktør på listen minker stadig.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Retriever (Atekst)
Ketil Jarl Halse & Helge Østbye (2003): Norsk kringkastingshistorie