medienorge

Telenor

Telenor er ikke bare et globalt telekom-selskap, men også Norges desidert største TV-distributør og bredbåndsleverandør. Konsernet hadde tidligere et betydelig eierskap både i aviskonsernet Amedia og indirekte og direkte i TV 2, men har solgt mesteparten av eierpostene sine i den tradisjonelle mediesektoren.

Virksomhet

Som TV-distributør står Telenor for nesten halvparten av det norske markedet. Markedsandelen i 2019 var på 42,6 prosent. I 2016 solgte Telenor sin eierandel i aviskonsernet Amedia, og solgte seg ut av TV 2-kanaler, og reduserte dermed sine interesser i norske mediesektor betraktelig.

TV-distribusjon
Telenor eier Norges største TV-distributør Canal Digital. Canal Digital har tilbudt både kabel- og parabol-TV, og disse har vært organisert i to deler. I 2018 skiftet Canal Digital Kabel, som også tilbyr bredbånd, navn til Telenor, og inngår nå i Telenors underholdningstjeneste T-We. T-We lar kunder samle TV-abonnement, arkivtjeneste og strømmetjenester i ett. Parabol-delen fortsatt ligger under selskapet Canal Digital Norge. Til sammen har disse to selskapene nesten halvparten av det norske markedet for TV-distribusjon.

Høsten 2019 kunngjorde Telenor og Nordic Entertainment Group (Nent) opprettelsen av et nytt selskap, Allente, som slår sammen de to satellitt-TV-selskapene Canal Digital og Viasat. Allente vil ha rundt 1,2 milliarder abonnenter i Norden, hvorav 450 000 av disse er norske

Telenor eier også en tredjedel av RiksTV, Norges tredje største TV-distributør. Det er RiksTV som tilbyr TV i det digitale bakkenettet. De andre eierne er NRK og TV 2 Gruppen.

Radio- og TV-signaler
Telenor-selskapet Norkring eier og driver de største sendenettene for bakkebasert kringkasting i Norge. Norkring eier det digitale bakkenettet for TV som leies ut til Norges Televisjon/RiksTV. Norkring eier også det riksdekkende sendenettet for DAB-radio.

Telenor Satellite Broadcasting eier og driver egne satellitter som opererer under navnet Thor. Disse sender TV-kanaler til en rekke land i Norden og Sentral- og Øst-Europa.

Internett
Telenor eier også markedsplasser på nett i Malaysia, Vietnam og Myanmar.

Eiere

Største eier i Telenor er staten (54 %). De andre eierne har små andeler og består hoved­sakelig av ulike investeringsfond.

Historie

Telenor-konsernet sprang ut av det statseide Telegrafverket, senere Televerket, som ble opprettet i 1855. På 1990-tallet forsvant telemonopolet, og i 2000 ble Telenor delprivatisert og børsnotert. Konsernet har siden ekspandert kraftig internasjonalt og er nå en av verdens største mobiloperatører. I 2017 kom 80 prosent av inntektene fra utlandet, og omtrent halvparten fra Asia.

Når det gjelder tradisjonell kringkasting, har Telenor nesten hundre års erfaring på den tekniske siden. Både da radio og TV ble innført i Norge, var Telegrafverket tungt involvert, ikke minst som ansvarlig for utbygging og drift av sendenettene.

Allerede da NRK-monopolet falt på 1980-tallet, begynte Televerket å eksperimentere med kabelnett og satellitt-TV. På 1990-tallet bygde Telenor opp satellitt-TV-distributøren Canal Digital sammen med franske Canal+ (eid av Vivendi Universal). Etter årtusenskiftet ble også kabel-TV-virksomheten innlemmet i Canal Digital, som da var blitt et heleid Telenor-selskap. Senere ble denne flyttet over i Telenor Norge, som har ansvar for bredbåndvirksomheten.

Da bakkenettet for TV skulle digitaliseres, var det Telenor, sammen med NRK og TV 2, som fikk ansvaret for utbygging og drift gjennom selskapet Norges televisjon (NTV) i 2006. Disse partene fikk også, gjennom NTVs søsterselskap RiksTV, retten til å selge tilgang til TV-kanaler i det digitale bakkenettet. Telenor-selskapet Norkring  utførte utbyggingen og eier nå bakkenettet. Den samme løsningen ble valgt for det riksdekkende og regionale DAB-nettet for radio. Norkring sto for utbygging og er eier av nettet, som så leies ut til NRK og de private aktørene.

Telenors eide tidligere halvparten av aviskonsernet Amedia (tidligere A-pressen). Eierskapet begynte i 2000, da Telenor kjøpte seg inn i A-pressen. Begrunnelsen var bl.a. å skaffe nasjonalt innhold til Telenors bredbåndssatsing. Den tidligere telemonopolistens inntog på innholdssiden i mediesektoren vakte bekymring, og Telenors posisjon og dobbeltrolle - både som distributør og medieeier - var gjentatte ganger  gjenstand for debatt. 

A-pressen kjøpte i 2012 konkurrenten Edda Media, endret navn til Amedia, og ble Norges største aviseier, målt i antall aviser.

I perioden 2003-2016 eide Telenor 44-45 prosent av A-pressen/Amedia, og var dermed indirekte eier i TV 2, som A-pressen eide halvparten av. A-pressen solgte sin andel av TV 2 til Egmont i 2012. Fram til 2012 hadde Telenor også direkte eierskap (45 ) i TV 2-kanalene Zebra og Sport, og eide sportsrettigheter sammen med TV 2.

Telenors eierskap i Amedia ble avsluttet i 2016, da aviskonsernet ble solgt til Sparebankstiftelsen DNB.

Telenor har også prøvd seg med strømming av film, TV og serier på nett. Telenor-eide Comoyo ble lansert i 2011, først med filmleie (video on demand), så også med TV - først og fremst med TVNorge-kanalene. I 2013 lanserte Comoyo også en abonnementsbasert strømmetjeneste som skulle konkurrere med Netflix, HBO og Viaplay - men kundene lot vente på seg. Comoyo ble lagt ned høsten 2013. Telenors strømmetjeneste (også kalt underholdningstjeneste) T-We - som inkluderer kabel-TV-tilbudet - kombinerer TV-kanaler med arkiv, strømmetjenester og filmleie. 

Telenor eide i mange år nettportalen ABC Startsiden, inkludert nettavisen ABC Nyheter, en av Norges mest besøkte nettsider. Selskapet ble solgt til Trygve Hegnar i 2017. 

Siden 2013 har Telenor hatt et samarbeid med Schibsted om online rubrikk i Sør-Amerika og Asia. I 2014 ble samarbeidet utvidet med Naspers, som i likhet med Schibsted er en av verdens største aktører innen digital rubrikkannonsering. I 2017 trakk Telenor seg ut av Sør-Amerika, og overtok 100 prosent av rubrikkvirksomhetene i Malaysia, Vietnam og Myanmar. Samarbeidet med Schibsted og Naspers fortsetter i Thailand og Indonesia.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Retriever (Atekst)
Ketil Jarl Halse & Helge Østbye (2003): Norsk kringkastingshistorie