medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Amedia

Amedia er blant de aller største medieeierne i Norge. Konsernet er den største avisutgiveren målt i antall aviser, og den nest største målt i opplag. De siste årene har Amedia kjøpt en rekke sportsrettigheter, og står bak plattformen Direktesport.no - lokalavisenes felles portal for direktesendt sport.

Virksomhet

Aviser
Dagens Amedia oppsto i 2012, da A-pressen kjøpte aviskonsernet Edda Media og solgte seg ut av TV 2. I 2021 eide Amedia 86 små og store betalte lokalaviser - 76 med trykt utgave og ti rene nettaviser - og kontrollerte 29 prosent av det norske avisopplaget. Ved utgangen av 2021 hadde Amedias aviser til sammen 723 000 betalende abonnenter. 415 500 av dem var heldigitale.

Amedia har tradisjonelt hatt en sterk stilling i regionene øst og vest for Oslofjorden, men er i dag til stede i hele landet. Konsernet har det siste tiåret satset hardt digitalt, og avisene har alle tilgang til fellesfunksjoner innen IT, utvikling og analyse. Det ble innført betalingsordninger i alle Amedias nettutgaver i 2015, med unntak av Nettavisen, hvor betaling ble innført i 2018.  Amedias største aviser er Romerikes Blad, Drammens Tidende, Bergensavisen, Nordlys, Budstikka, Tønsbergs Blad, Fredriksstad Blad og Telemarksavisa. 

Amedia har vært på offensiven og gjort en rekke avisoppkjøp de siste årene. I 2019 økte antallet abonnementsaviser fra 64 til 78 gjennom oppkjøpene av Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing, samt oppstarten av Nidaros i Trondheim. I 2020 utfordret konsernet Schibsted ved å lansere Avia Oslo som en konkurrent til Aftenposten. I 2021 ble Amedia majoritetseier i Tun Media, selskapet bak Nationen og Bondebladet, og kjøpte Budstikka (tidligere Asker og Bærums Budstikke) samt flere mindre lokalaviser.

Gjennom den felles portalen Direktesport.no har Amedia satset på sportssendiger via sine lokalaviser. Amedia har blant annet hatt visningsrettigheter innen fotball, håndball, tennis og ishockey. Direktesport.no er fritt tilgjengelig for alle som abonnerer på Amedias aviser. I 2022 inngikk Amedia et sportssamarbeid med TV 2 som gir abonnentene tilgang til enda mer sport. Amedia gikk sammen med TV 2 også inn på eiersiden i selskapet MyGame, som skal strømme breddefotball i perioden 2022-2028.

Amedia er også inne i det svenske avismarkedet. I 2019 kjøpte konsernet 20 prosent av det svenske aviskonsernet MittMedia - nå Bonnier News Local - som besto av 28 lokalaviser. Kjøpet ble foretatt sammen med Bonnier, som overtok 80 prosent av aksjene I 2020 kjøpte Amedia og Bonnier et nytt svensk aviskonsern, Hall Media. Til sammen er Amedia inne på eiersiden av 57 svenske aviser.

Trykkerier og distribusjon
I likhet med Schibsted har Amedia lagt ned flere trykkerier, men selskapet eier fortsatt egne avistrykkerier flere steder i Norge. Konsernet hadde også trykkerivirksomhet i Russland, men trakk seg ut av det russiske markedet som følge av Russlands krigføring i Ukraina i 2022. Amedia distribuerer selv sine egne aviser, men har også inntekter fra distribusjon av andre aviser, ukeblader/magasiner, bøker, frokost, småpakker og reklame. Konsernet samarbeider med  Schibsted og Polaris Media om flere leveringstjenester.

TV og radio
Amedia har over flere år trappet ned satsingen på lokalradio og -TV. Mens aktiviteten innenfor lokalradio er sterkt redusert, er TV-tilbudet stort sett borte.

Eiere

Amedias eier er Amediastiftelsen, opprettet av Sparebankstiftelsen DNB. Sparebankstiftelsen kjøpte Amedia i 2016, da Telenor og LO ønsket å selge sine eierandeler. I praksis eier Amedia nå seg selv.

Historie

Amedia ble til da A-pressen kjøpte aviskonsernet Edda Media fra britiske Mecom i 2012. Oppkjøpet var pressehistorisk de tradisjonelt borgerlige Edda-avisene ble overtatt av den gamle arbeiderpressen. Selv om partipressens tid er forbi, valgte man å endre A-pressens formålsparagraf, og det ble garantert at avisenes grunnsyn og egenart skulle respekteres.

A-pressen
A-pressen hadde røtter tilbake til de første arbeiderpartiavisene på slutten av 1800-tallet. Selv om partitilknytningen etter hvert ble svakere, ble samarbeidet mellom avisene styrket. Avisene ble i 1990 samlet i konsernet Norsk Arbeiderpresse, som i 1994 skiftet navn til A-pressen. Dette ble utviklet til et moderne medieselskap og fortsatte å kjøpe seg opp både i lokalaviser og annen medievirksomhet. Arbeiderpartiet solgte seg ut i 1995, men fagbevegelsen ble værende på eiersiden. I 2000 kjøpte Telenor seg inn i selskapet, og i mange år var LO og Telenor hovedeiere.

A-pressen satset i flere år aktivt på lokalradio og -TV. Mange av avisene drev også kringkasting, og konsernet eide halvparten av lokalradiokjeden Jærradiogruppen (2004-2010). I dag er det knapt noen av mediehusene som driver med lokal-TV eller -radio.

A-pressen satset også på riksdekkende TV gjennom TV 2. Konsernet kjøpte seg inn i 1995 og eide halvparten fra 2006, men solgte seg ut tidlig i 2012. Kjøper var Egmont, som eide den andre halvdelen. Salget hang sammen med A-pressens kjøp av aviskonsernet Edda Media, da salgsinntektene var nødvendige for finansiere overtakelsen.

Kjøpsavtalen mellom A-pressen og Edda Media-eier Mecom ble inngått sent i 2011. Selve overtakelsen skjedde midtveis i 2012, og høsten samme år skiftet konsernet navn til Amedia. Medietilsynet mente at A-pressen ville bli altfor dominerende øst og vest for Oslofjorden og ville stanse kjøpet. Medieklagenemda omgjorde vedtaket i 2013 og godkjente overtakelsen, mot at  A-pressen solgte to aviser: Demokraten i Fredrikstad og Varden i Skien. 

Edda Media 
Edda Media hadde sin opprinnelse i industrikonsernet Orkla, som midt på 1980-tallet begynte å kjøpe seg opp i mediesektoren. Orkla Media ble en betydelig aviseier rundt Oslofjorden og på deler av Vestlandet. Disse lokalavisene var gjerne markedsledende, og de fleste var tidligere Høyre- og Venstre-aviser. Orkla hadde i tillegg eierinteresser i Dagbladet, Bergens Tidende og Adresseavisen. Selskapet satset også utenlands med kjøp av aviser i Polen og Danmark.

Orkla Media ble kjøpt av britiske Mecom i 2006, og den norske delen ble omdøpt til Edda Media. Mecom beholdt de norske lokalavisene samlet i Edda, men solgte seg ut av Bergens Tidende og Adresseavisen. Oppkjøpet skapte mye debatt, både på grunn av Mecoms rykte som gjeldsfinansiert og tøff aktør, og fordi mange norske lokalaviser ville havne på utenlandske hender. Mecom satte i verk omfattende tiltak for å spare og effektivisere driften, og kombinerte det med store utbytter fra avisene. I ettertid har man imidlertid sett mye av det samme i andre norske mediekonsernene.

Edda-avisene var svært lønnsomme for Mecom. Det europeiske aviskonsernet slet imidlertid med store gjeldsforpliktelser og måtte selge mye av virksomheten - herunder de norske avisene i 2012. Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke ble solgt til Polaris Media i 2009.

Ny eier
LO og Telenor prøvde i flere år å finne nye eiere til Amedia, og lyktes til slutt da aviskonsernet ble solgt til Sparebankstiftelsen DNB i 2016. Eierskapet ble deretter overført til Amediastiftelsen, slik at Amedia i dag eier seg selv. Etter salget har selskapet økt sin digitale satsing kraftig, og innført brukerbetaling hos alle sine aviser. Amedia har de siste årene gjort en rekke oppkjøp, og antallet aviser har økt fra 62 trykte aviser i 2016 til 86 - inkludert rene nettaviser -  i 2021. Ved utgangen av året hadde avisene 723 000 betalende abonnenter, hvorav 415 500 var heldigitale. Amedia er også blitt en sportsaktør, og driver portalen Direktesport.no. Konsernet har også etablert seg i Sverige, gjennom eierposter i Bonnier News Local og Hall Media.


Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Retriever (Atekst)
Journalisten.no