medienorge

Amedia

Amedia er blant de aller største medieeierne i Norge. Konsernet er den største avisutgiveren målt i antall aviser, og den nest største målt i opplag. De siste årene har Amedia kjøpt en rekke sportsrettigheter, og står bak plattformen direktesport.no - lokalavisenes felles portal for direktesendt sport.

Virksomhet

Aviser
Dagens Amedia oppsto i 2012, da A-pressen kjøpte aviskonsernet Edda Media og solgte seg ut av TV 2. Amedia eier 80 små og store lokalaviser, og kontrollerer over en fjerdedel av det norske avisopplaget. I tillegg kommer en gratisavis. Ved utgangen av 2020 hadde Amedia 677 115 betalende abonnenter. 

I 2015 ble det innført betalingsordninger i alle Amedias aviser. To år senere overtok aviskonsernet hele eierskapet i Nettavisen. Amedia har det siste tiåret satset hardt digitalt, og avisene har alle tilgang til fellesfunksjoner innen IT, utvikling og analyse. Amedias største aviser er Romerikes Blad, Drammens Tidende, Bergensavisen, Nordlys, Tønsbergs Blad, Telemarksavisa, Avisa Nordland og Haugesunds Avis. Amedia har tradisjonelt hatt en sterk stilling i regionene øst og vest for Oslofjorden, men er i dag til stede i hele landet. Aviskonsernet har vært på offensiven og gjort en rekke avisoppkjøp de siste årene. I 2019 økte antallet abonnementsaviser fra 64 til 78 gjennom oppkjøpene av Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing, samt oppstarten av Nidaros i Trondheim. I 2021 ble Amedia majoritetseier i Tun Media, selskapet bak Nationen og Bondebladet.

Amedia har de siste årene satset på direktesendt sport via sine lokalaviser. Direktesport.no er lokalavisenes felles portal for direktesendt sport, og er fritt tilgjengelig for alle som abonnerer på Amedias aviser. Amedia har blant annet hatt visningsrettigheter innen fotball, håndball, tennis og ishockey. I 2022 inngikk Amedia et sportssamarbeid med TV 2, som gir abonnentene tilgang til enda mer sport.

Mediehuset DittOslo ble avviklet i 2014, og dermed ble flere gratisaviser lagt ned.

Amedia er også en aktør i det svenske avismarkedet. I 2019 kjøpte Amedia 20 prosent av det svenske aviskonsernet MittMedia, som består av 28 lokalaviser. Kjøpet ble foretatt sammen med Bonnier, som overtok 80 prosent av aviskonsernet. I 2020 kjøpte Amedia og Bonnier et nytt svensk aviskonsern, Hall Media, gjennom sitt felles mediekonsern Mittmedia. Hall Media er det femte største lokalaviskonsernet i Sverige.

Trykkerier og distribusjon
I likhet med Schibsted har Amedia lagt ned flere trykkerier, men selskapet eier fortsatt egne avistrykkerier flere steder i Norge, samt et trykkeri sammen med Polaris Media. Konsernet har også trykkerivirksomhet i Russland, men skal trekke seg ut av det russiske markedet som følge av Russlands krigføring i Ukraina i 2022. Amedia distribuerer sine egne avistitler, men har også inntekter fra distribusjon av andre aviser, ukeblader/magasiner, bøker, frokost, småpakker og reklame. Selskapet Amedia Distribusjon står sammen med Schibsted og Polaris Media bak leveringstjenesten HeltHjem, og sammen med Schibsted eier Amedia budtjenesten Morgenlevering.

TV og radio
Amedia har over flere år trappet ned satsingen på lokalradio og -TV. Som egne lokale kanaler er TV-tilbudet borte, mens aktiviteten innenfor lokalradio er sterkt redusert.

Eiere

Amedias eiere er Amediastiftelsen, opprettet av Sparebankstiftelsen DNB.

Historie

Amedia ble til da A-pressen kjøpte aviskonsernet Edda Media fra britiske Mecom i 2012. Oppkjøpet var pressehistorisk; de tradisjonelt borgerlige Edda-avisene ble overtatt av den gamle arbeiderpressen. Selv om partipressens tid er forbi, valgte man å endre A-pressens formålsparagraf, og det ble garantert at avisenes grunnsyn og egenart skulle respekteres.

A-pressen
A-pressen har røtter tilbake til de første arbeiderpartiavisene på slutten av 1800-tallet. Selv om partitilknytningen etter hvert ble svakere, ble samarbeidet mellom avisene styrket. Avisene ble i 1990 samlet i konsernet Norsk Arbeiderpresse, som i 1994 skiftet navn til A-pressen. Dette ble utviklet til et moderne medieselskap og fortsatte å kjøpe seg opp både i lokalaviser og annen medievirksomhet. Arbeiderpartiet solgte seg ut i 1995, men fagbevegelsen ble værende på eiersiden. I 2000 kjøpte Telenor seg inn i selskapet, og i mange år var LO og Telenor hovedeiere.

A-pressen satset i flere år aktivt på lokalradio og -TV. Mange av avisene drev også kringkasting, og konsernet eide halvparten av Jærradiogruppen (2004-2010). I dag er det knapt noen av mediehusene som driver med lokal-TV eller -radio.

A-pressen satset også på riksdekkende TV gjennom TV 2. Konsernet kjøpte seg inn i 1995 og eide halvparten fra 2006, men solgte seg ut tidlig i 2012. Kjøper var Egmont, som eide den andre halvdelen av TV 2. Salget hang sammen med kjøpet av Edda Media, da salgsinntektene var nødvendige for finansiere overtakelsen av Edda Media.

Avtalen mellom A-pressen og Mecom om kjøp av Edda Media ble inngått sent i 2011. Selve overtakelsen skjedde midtveis i 2012, og høsten samme år skiftet konsernet navn til Amedia. Medietilsynet mente at A-pressen ville bli altfor dominerende øst og vest for Oslofjorden og ville stanse kjøpet. Medieklagenemda omgjorde vedtaket i 2013 og godkjente overtakelsen, mot at  A-pressen solgte to aviser: Demokraten i Fredrikstad og Varden i Skien. 

Edda Media 
Edda Media hadde sin opprinnelse i industrikonsernet Orkla, som midt på 1980-tallet begynte å kjøpe seg opp i mediesektoren. Orkla Media ble en betydelig aviseier rundt Oslofjorden og på deler av Vestlandet. Disse lokalavisene var gjerne markedsledende, og de fleste var tidligere Høyre- og Venstre-aviser. Orkla hadde i tillegg eierinteresser i Dagbladet, Bergens Tidende og Adresseavisen. Selskapet satset også utenlands med kjøp av aviser i Polen og Danmark.

Orkla Media ble kjøpt av britiske Mecom i 2006, og den norske delen ble omdøpt til Edda Media. Mecom beholdt de norske lokalavisene samlet i Edda, men solgte seg ut av Bergens Tidende og Adresseavisen. Oppkjøpet skapte mye debatt, både på grunn av Mecoms rykte som gjeldsfinansiert og tøff aktør, og fordi mange norske lokalaviser ville havne på utenlandske hender. Mecom satte i verk omfattende tiltak for å spare og effektivisere driften, og kombinerte det med store utbytter fra avisene. I ettertid har man imidlertid sett mye av det samme i andre norske mediekonserner.

Edda-avisene var svært lønnsomme for Mecom. Det europeiske aviskonsernet har imidlertid slitt med store gjeldsforpliktelser og har måttet selge mye av virksomheten - herunder de norske avisene i 2012. Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke ble solgt til Polaris Media i 2009.

Ny eier
LO og Telenor prøvde i flere år å finne nye eiere til Amedia, og lyktes til slutt da aviskonsernet ble solgt til Sparebankstiftelsen DNB i 2016. Eierskapet ble deretter overført til Amediastiftelsen, slik at Amedia i dag eier seg selv. Etter salget har selskapet økt sin digitale satsing kraftig, og innført brukerbetaling hos alle sine aviser. Amedia har de siste årene gjort en rekke oppkjøp, og antallet aviser har økt fra 62 i 2016 til 80 i 2020. Under samme tid har Amedia også blitt en sportsaktør, og driver portalen Direktesport.no. Amedia har også etablert seg i Sverige, gjennom eierposter i MittMedia og Hall Media.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Retriever (Atekst)
Journalisten.no