medienorge

Bonnier

Bonnier-konsernet var lenge det største mediekonsernet i Norden, målt etter omsetning, men inngikk i 2018 en avtale om salg av TV-kanalene sine til telekomselskapet Telia. Virksomheten i Norge omfatter i dag magasiner og herunder influencere, forlag og film.

Virksomhet

Bonnier eier selskaper i mange land og mediebransjer, og i hjemlandet Sverige har Bonnier vært en gigant. Sett opp mot dette har engasjementet i Norge vært forholdsvis beskjedent. Etter salget av TV-delen har Bonnier omorganisert virksomheten. De gjenværende forretningsområdene, som bl.a. omfatter aviser, forlag, ukepresse og film, drives nå som selvstendige selskap. Konsernledelsen er krympet, og toppselskapet omdannet til et ordinært eierselskap.

Ukepresse
I Norge er Bonnier den tredje største aktøren i magasin- og ukepressemarkedet, med 10 titler i 2020. Det ble beregnet opplag av kun to av titlene, noe som gjør det vanskelig å vise Bonniers prosent av totalopplaget. Blant utgivelsene finner vi Stella, Tara, Bo Bedre, Costume, i Form og Illustrert Vitenskap. Den norske magasinvirksomheten har vært samlet under forlagsnavnet Bonnier Media. På grunn av synkende inntekter fra ukebladene, besluttet Bonnier i 2018 å legge ned Bonnier Media, og alle ansatte ble sagt opp. Bonnier gir fortsatt ut ukeblader i Norge, men nå basert på frilansvirksomhet. I forlengelsen av ukebladvirksomheten har Bonnier de siste årene satset på innholdsmarkedsføring og bloggere, for å kompensere for fallende inntekter på papir. Bonniers bloggere og influencere er samlet under merkevaren Costume.

Bøker
Bonnier har frem til sommeren 2021 eid halvparten av Cappelen Damm, Norges nest største forlagsgruppe, som ble etablert i 2007. Danske Egmont er nå eneeier av forlagsgruppen. Som rent bokforlag er Cappelen Damm faktisk Norges største. På konsernnivå, inkludert alle forlag, bokhandelkjeder osv., er Gyldendal størst og Cappelen Damm nest størst.  Cappelen Damm eier bl.a. Tanum bokhandel, i tillegg til flere bokklubber. Cappelen Damm eier også halvparten av den norske delen av strømmetjenesten Storytel, som er den ledende tjenesten for lydbøker i Norge.

Film
Bonnier eier SF Studios (tidligere Svensk Filmindustri. Det norske datter­selskapet SF Studios (tidligere SF Norge) er Norges største filmdistributør både i kino- og videomarkedet, og er også involvert i produksjon av norske spillefilmer. Bonnier eide tidligere også en rekke norske kinoer gjennom SF Kino, men solgte seg ut av selskapet i 2017. Kinoene inngår nå i Nordic Cinema Group som eies hundre prosent av et kinesisk gigantkonsern.

TV
Bonnier har også vært inne i det norske TV-markedet. Konsernet har eid C More, som tilbyr en rekke betal-TV-kanaler, og drev også reklamefinansierte Canal9 i Norge i 2011-2014. C More har flere ganger kjøpt dyre sportsrettigheter, og har hatt problemer med å få inntektene til å dekke utgiftene. I 2014 ble Bonnier og TV 2 enige om at TV 2 skulle overta den norske delen av C Mores sportskanaler og salget av selskapets filmkanaler i Norge. Salget ble gjennomført sommeren 2015. 

I 2018 valgte Bonnier å selge Bonnier Broadcasting, med alle store TV-kanaler. TV-virksomheten (svenske TV4, betal-TV-selskapet C More og finske MTV) utgjorde en tredjedel av konsernet, og ble solgt til Telia for 9,2 milliarder SEK. 

Eiere

Bonnier-konsernet er heleid av familien Bonnier. Aksjene er spredt på mange familiemedlemmer. Det er tradisjon for at familien innehar lederposisjoner i konsernet, men de siste årene har toppleder i konsernet vært hentet utenfra.

Historie

Bonnier-konsernet ble grunnlagt av Gerhard Bonnier tidlig på 1800-tallet. Det begynte med bokhandel og -forlag i København, og noen år senere ble bokforlaget Albert Bonnier etablert i Stockholm. Dette forlaget ble en stor suksess og la grunnlaget for konsernets videre vekst både innen bokbransjen og andre medier.

Bonnier kjøpte sin første avis, Dagens Nyheter, i 1924 og etablert avisa Expressen i 1944. Det første ukebladforlaget ble også kjøpt på 1920-tallet, mens satsingen på spesialtidsskrifter og -magasiner skjøt først fart i midten av 1960-årene. Etter hvert ble bladene utviklet til konsepter med utgivelser i flere land - noe som i ettertid har kjennetegnet Bonniers magasinvirksomhet. I Norge kom Bonnier inn i ukepressemarkedet med bladet Gjør Det Selv i 1976, og har vekslet mellom å ha egne norske utgiverselskaper eller å drive virksomheten fra Danmark og Sverige. I likhet med andre selskap innenfor ukepresse, har Bonnier de siste årene satset på innholdsmarkedsføring og bloggnettverk, som en erstatning for fallende inntekter fra virksomhet på papir.

Bonnier etablerte seg i filmbransjen på 1970-tallet med kjøpet av Svensk Filmindustri (SF). Inntoget i TV-bransjen skjedde i 1997, da Bonnier ble deleier i TV4 - den største kommersielle TV-kanalen i Sverige. I 2007 overtok Bonnier hele TV4-Gruppen, sammen med den finske TV-kanalen MTV. I 2008 kjøpte Bonnier (via TV4) betal-TV-selskapet Canal+, som senere ble til C More. Også norske Telenor hadde i en periode en eierpost på 35 prosent i C More (2010-2014.) Etter stadige underskudd ble C Mores sportskanaler i Norge i 2015 solgt til TV 2. TV 2 overtok også salg og markedsføring av C Mores filmkanaler i Norge.

Kjøpene av selskaper og rettigheter under ledelse av familiemedlemmet Jonas Bonnier i 2008-2013 førte til store underskudd. En ekstern konserndirektør ble hentet inn for å få skuta på rett kurs, men uten de store forbedringene. Spesielt C More bidro til de dårlige resultatene, på grunn av kjøp av dyre film - og sportsrettigheter, uten at inntektene fulgte med. Sommeren 2018 ble hele Bonnier Broadcasting - inkludert svenske og finske TV-kanaler og betal-TV-selskapet C More - solgt til det svenske telekomselskapet Telia, som svarer til vårt Telenor. Kjøpet ble godkjent av  EUs konkurransemyndigheter i november 2019.

I september 2018 annonserte Bonnier at  de ulike forretningsområdene skulle organiseres i selvstendige datterselskaper, og konsernledelsen erstattes av et ordinært eierselskap. Et av disse selskapene, Bonnier News, kjøpte i 2019 det svenske lokalaviskonsernet MittMedia sammen med norske Amedia. Bonnier News overtok 80 prosent av selskapet, mens Amedia eier 20 prosent.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Film & Kino
Nordicom
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
Resume.se