medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Bonnier

Bonnier-konsernet var lenge det største mediekonsernet i Norden, målt etter omsetning, men inngikk i 2018 en avtale om salg av TV-kanalene sine til telekomselskapet Telia. Bonnier er likevel fortsatt Nordens største aviskonsern. Virksomheten i Norge omfatter i dag magasiner, influencere, forlag og film.

Virksomhet

Bonnier eier selskaper i mange land og mediebransjer, og i hjemlandet Sverige har Bonnier vært en gigant. Sett opp mot dette har engasjementet i Norge vært forholdsvis beskjedent. Etter salget av TV-delen har Konsernet omorganisert hele virksomheten. De gjenværende forretningsområdene, som bl.a. omfatter forlag, ukepresse og film, drives nå som selvstendige selskap. Konsernledelsen er krympet, og toppselskapet omdannet til et ordinært eierselskap.

Ukepresse
Med 11 titler var Bonnier den nest største aktøren i magasin- og ukepressemarkedet i Norge i 2022. Det ble beregnet opplag av kun to av titlene, noe som gjør det vanskelig å vise Bonniers andel av totalopplaget. Blant utgivelsene var Tara, Bo Bedre, Costume, i Form og Illustrert Vitenskap. 

Den norske magasinvirksomheten var tidligere samlet under forlagsnavnet Bonnier Media. På grunn av synkende inntekter fra ukebladene, besluttet Bonnier i 2018 å legge ned Bonnier Media, og nesten alle ansatte ble sagt opp. Unntaket var redaktørene for noen av ukebladene. Bonnier gir fortsatt ut ukeblader i Norge, men utgiveransvaret ligger hos hovedselskapet Bonnier Publications i Danmark. Norsk innhold er nå basert på frilansvirksomhet.

I forlengelsen av ukebladvirksomheten har Bonnier de siste årene satset på innholdsmarkedsføring og bloggere, for å kompensere for fallende inntekter på papir. Bonniers bloggere og influencere er samlet under merkevaren Costume.

I Norge finnes også selskapet Bonnier Publications International, som ble opprettet av skattehensyn. Siden Norge står utenfor EU, blir forsendelser til Sverige og Danmark ikke pålagt moms. Dermed slipper Bonnier å betale moms på bladene som sendes fra Norge til abonnenter i nordiske EU-land.

Bøker
Sammen med danske Egmont eide Bonnier frem til sommeren 2021 halvparten av Cappelen Damm, Norges nest største forlagsgruppe. Da solgte Bonnier sin andel til Egmont, som dermed ble eneeier av forlagsgruppen. Bonnier valgte å selge seg ut av Cappelen Damm etter at Konkurransetilsynet hadde sagt nei til at Bonnier kunne bli største eier i forlaghuset Strawberry Publishing. Med salget av Cappelen Damm aksepterte tilsynet likevel Bonniers kjøp av 70 prosent av forlagsgruppen. I 2022 ble Strawberry Publishing omdøpt til Bonnier Forlag og meldte seg inn i Forleggerforeningen.

I slutten av 2021 lanserte Bonnier lydbokstrømmetjenesten BookBeat i Norge. 

Film
Bonnier eier SF Studios (tidligere Svensk Filmindustri). Det norske datter­selskapet SF Studios (tidligere SF Norge) er Norges største filmdistributør både i kino- og videomarkedet, og er også involvert i produksjon av norske spillefilmer. Bonnier eide tidligere også en rekke norske kinoer gjennom SF Kino, men solgte seg ut av selskapet i 2017. Kinoene inngår nå i ODEON, som eies av det amerikanske konsernet AMC Theatres.

TV
Bonnier har også vært inne i det norske TV-markedet. Konsernet eide tidligere C More, som tilbyr en rekke betal-TV-kanaler, og drev også reklamefinansierte Canal9 i Norge i 2011-2014. I 2014 ble Bonnier og TV 2 enige om at TV 2 skulle overta den norske delen av C Mores sportskanaler og salget av selskapets filmkanaler i Norge. Avtalen ble gjennomført sommeren 2015. 

I 2018 valgte Bonnier å selge hele Bonnier Broadcasting, inkludert alle store TV-kanaler. TV-virksomheten (svenske TV4, betal-TV-selskapet C More og finske MTV) utgjorde en tredjedel av konsernet, og ble solgt til Telia for 9,2 milliarder SEK. 

Eiere

Bonnier-konsernet er heleid av familien Bonnier. Aksjene er spredt på mange familiemedlemmer. Det er tradisjon for at familien innehar lederposisjoner i konsernet, men de siste årene har toppleder i konsernet vært hentet utenfra.

Historie

Bonnier-konsernet ble grunnlagt av Gerhard Bonnier tidlig på 1800-tallet. Det begynte med bokhandel og forlag i København, og noen år senere ble bokforlaget Albert Bonnier etablert i Stockholm. Dette forlaget ble en stor suksess og la grunnlaget for konsernets videre vekst både innen bokbransjen og andre medier.

Bonnier kjøpte sin første avis, Dagens Nyheter, i 1924 og etablerte avisa Expressen i 1944, som en motvekt mot nazistisk propaganda. Det første ukebladforlaget ble også kjøpt på 1920-tallet, mens satsingen på spesialtidsskrifter og -magasiner først skjøt fart på midten av 1960-årene. Etter hvert ble bladene utviklet til konsepter med utgivelser i flere land - noe som i ettertid har kjennetegnet Bonniers magasinvirksomhet. 

I Norge kom Bonnier inn i ukepressemarkedet med bladet Gjør Det Selv i 1976, og har vekslet mellom å ha egne norske utgiverselskaper eller å drive virksomheten fra Danmark og Sverige. I likhet med andre selskap innenfor ukepresse, har Bonnier de siste årene satset på innholdsmarkedsføring og bloggnettverk, som en erstatning for fallende inntekter fra virksomhet på papir. Konsernet har lagt ned flere magasiner i Norge de siste ti årene, men er den nest største magasinutgiveren. Ved slutten av 2022 sto Bonnier bak 11 titler, hvorav to hadde opplagstall. Merkevaren Costume, der influencerne er samlet, er et viktig satsingsområde.

I 2004 ble selskapet Bonnier Publications International lagt til Norge, spå grunn av skattehensyn. Siden Norge står utenfor EU, blir forsendelser til Sverige og Danmark ikke pålagt moms. Dermed slipper Bonnier å betale moms på bladene som sendes fra Norge til abonnenter i nordiske EU-land.

Bonnier etablerte seg i filmbransjen på 1970-tallet med kjøpet av Svensk Filmindustri (SF). Inntoget i TV-bransjen skjedde i 1997, da Bonnier ble deleier i TV4 - den største kommersielle TV-kanalen i Sverige. I 2007 overtok Bonnier hele TV4-Gruppen, sammen med den finske TV-kanalen MTV. I 2008 kjøpte Bonnier (via TV4) betal-TV-selskapet Canal+, som senere ble til C More. Også norske Telenor hadde i en periode en eierpost på 35 prosent i C More (2010-2014.) Etter stadige underskudd ble C Mores sportskanaler i Norge i 2015 solgt til TV 2. TV 2 overtok også salg og markedsføring av C Mores filmkanaler i Norge.

Kjøpene av selskaper og rettigheter under ledelse av familiemedlemmet Jonas Bonnier i 2008-2013 førte til store underskudd. En ekstern konserndirektør ble hentet inn for å få skuta på rett kurs, men uten de store forbedringene. Spesielt C More bidro til de dårlige resultatene, på grunn av kjøp av dyre film - og sportsrettigheter, uten at inntektene fulgte med. Sommeren 2018 ble hele Bonnier Broadcasting - inkludert svenske og finske TV-kanaler og betal-TV-selskapet C More - solgt til det svenske telekomselskapet Telia, som svarer til vårt Telenor. Kjøpet ble godkjent av  EUs konkurransemyndigheter i november 2019.

I september 2018 annonserte Bonnier at  de ulike forretningsområdene skulle organiseres i selvstendige datterselskaper, og konsernledelsen erstattes av et ordinært eierselskap. Et av disse selskapene, Bonnier News, kjøpte i 2019 det svenske lokalaviskonsernet MittMedia sammen med norske Amedia. Bonnier News overtok 80 prosent av selskapet, mens Amedia eier 20 prosent.

Bonnier eide frem til sommeren 2021 halvparten av Cappelen Damm, Norges nest største forlagsgruppe.  Bonnier solgte seg ut av Cappelen Damm etter at Konkurransetilsynet sa nei til at Bonnier kunne bli største eier i forlaghuset Strawberry Publishing. Etter salget av Cappelen Damm aksepterte tilsynet Bonniers kjøp av 70 prosent av Strawberry Publishing, som i 2022 ble omdøpt til Bonnier Forlag. I dag driver Bonnier også lydbokstrømmetjenesten BookBeat i Norge.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Film & Kino
Nordicom
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
Resume.se