medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

MTG

Det svenske mediekonsernet Modern Times Group (MTG) kom tidlig inn i det norske markedet med TV-kanalen TV3 og radiokanalen P4. MTG eide også TV-distributøren Viasat og strømmetjenestene Viaplay og Viafree, og var i tillegg en stor eier av TV-produksjonsselskaper. 1. juli 2018 skilte MTG ut TV- og radiovirksomheten i det selvstendige selskapet Nordic Entertainment Group (NENT). MTG satser videre på e-sport og gaming.

Virksomhet

MTGs virksomhet har siden 2019 vært fokusert på e-sport og spill. MTG eier en rekke produksjons- og investeringsselskaper innen e-sport, spill og gaming.

E-sport
MTG er en verdensledende aktør innen e-sportunderholdning. Mediekonsernet står bak et av verdens største e-sportselskaper, DreamHack.

DreamHack

DreamHack er et svensk produksjonsselskap som spesialiserer seg i e-sport-turneringer og spillmesser. DreamHack var en av pioneerene innen e-sport, og er fortsatt en av de største produsentene av e-sportinnhold i verden. Sammen med Danish Superliga og Discovery networks Denmark har DramHack stått bak lanseringen av eSuperliga, den første nasjonale FIFA-ligaen av sitt slag. DreamHack er basert i Sverige med kontorer i Canada og Frankrike.

MTG står også bak Bitkraft Esports Ventures, en investerings- og utviklingsplattform for e-sportsektoren. Ellers har MTG en egen opplæringsapp for enkelte dataspill gjennom selskapet Blitz Esports.

ESL Gaming GmbH
I 2022 solgte MTG selskapet ESL Gaming GmbH, som er verdens største aktør innen e-sport, til Savvy Gaming Group. 

Gaming
MTG er hovedeier av det tyske spillutviklerselskapet InnoGames, som spesialisert på nettspill og mobilspill. InnoGames startet med utviklingen av et online strategispill kalt Tribal Wars, ble stiftet i 2007, og har i dag en rekke online- og mobilspill i sin portefølje.

MTG står også bak det amerikanske spillselskapet Kongregate, som har utviklet en online spill-plattform som knytter brukere og spillutviklere sammen og hvor spillene spilles direkte i brukerens nettleser. Kongregate tilbyr spillutviklere en API som lar spillernes resultater og poengsummer vises og sammenlignes i plattformen.

Eiere

Svenske fond og institusjoner eier til sammen like under halvparten av MTGs aksjer, mens internasjonale investorer eier 52 prosent av aksjene. De tre største fondene er Swedbank Robur Funds, Nordea Funds og Norges Bank.

Historie

Med TV3 i 1988 og P4 i 1993, var svenske Modern Times Group (MTG) blant de første tilbyderne av reklamefinansiert TV og radio på norsk. MTG hadde sitt utspring i industrikonsernet Investment AB Kinnevik, som under Jan Stenbecks lederskap begynte å investere i mediesektoren midt på 1980-tallet. Selskapets første TV-kanal var TV3. På 1990-tallet ble Kinneviks TV- og radiovirksomhet skilt ut i selskapet MTG.  

TV3 var lenge kun tilgjengelig i Norge via kabel og satellitt, men etter digitaliseringen av det norske bakkenettet i 2007 har TV3 vært sikret riksdekning. I forbindelse med utbyggingen av det digitale TV-nettet lanserte MTG nisjekanalen Viasat 4, rettet mot menn. I 2013 fulgte kanalen TV6, rettet mot kvinner. MTG har også tidligere prøvd seg med ulike tilleggskanaler til TV3, med ZTV som den lengstlevende. MTG hadde lenge eierinteresser i TV-selskaper i en rekke land, mest i Øst-Europa, men disse ble solgt.

MTG sto også bak TV-distributøren Viasat, som ble etablert i Norden på 1990-tallet. I tillegg til andre selskapers kanaler, har Viasat tilbudt satellittdistribusjon av en rekke TV-kanaler under merkenavnet Viasat, både innen film, sport og andre temaområder. 

MTG var på eiersiden i P4 siden oppstarten i 1993, først som største eier med en tredjedel av aksjene, og siden 2006 som den eneste eieren. P4 har hele tiden hatt et godt grep om lytterne, også etter at den andre riksdekkende reklamefinansierte radiokanalen, Kanal 24 (nå Radio Norge), kom på lufta i 2004. P4 mistet da konsesjonen til nykommeren og måtte ta til takke med en ny konsesjon med mindre dekning. P4 beholdt likevel de fleste lytterne og har forblitt den klart største kommersielle radiokanalen i Norge.

De siste årene har MTG gradvis beveget seg fra tradisjonelle medier og over mot en satsing på nettbaserte tilbud. I januar 2018 ble en fusjon med med det danske telekomselskapet TDC - kabelselskapet Gets eier - annonsert, men denne ble senere avlyst av TDCs eiere. Fusjonsplanen var i realiteten et salg av TV- og radiodelen til TDC. I stedet ble TV- og radiovirksomheten skilt ut og børsnotert som eget selskap under navnet Nordic Entertainment Group (NENT) våren 2019. MTG omtaler seg nå som the home of e-sport and gaming entertainment, og eier flere produksjons- og investeringsselskaper innen e-sport, spill og gaming.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Kantar TNS
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
Ketil Jarl Halse & Helge Østbye (2003): Norsk kringkastingshistorie