medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Gyldendal

Målt i omsetning er konsernet Gyldendal ASA den største av de fire store forlagsgruppene i Norge. Gyldendal driver landets største bokhandlerkjede Ark, og eier flere selskaper sammen med konkurrenten Aschehoug, deriblant Lydbokforlaget og strømmetjenesten Fabel.

Virksomhet

Gyldendals virksomhet omfatter ikke bare forlag, men også bokhandel, distribusjon og bokklubber. Virksomhetsområdene er organisert i tre områder - forlag og innholdsproduksjon, handel og markedsplasser samt tjenester og vekst.

Forlag
Gyldendal-konsernets forlagshus heter Gyldendal Norsk Forlag (GNF) og omfatter områdene Gyldendal Akademisk, Gyldendal Litteratur, Gyldendal Rettsdata og Gyldendal Undervisning. I tillegg kommer forlagsnavnene Kolon og Tiden Norsk Forlag. 

Gyldendals forlagsvirksomhet omfatter også Kunnskapsforlaget (heleid fra 2018) og Lydbokforlaget (50 prosent) som eies sammen med Aschehoug. Kunnskapsforlaget utgir først og fremst ordbøker på papir og nett, men også oppslagsverk for ulike fagområder. Lydbokforlaget er fra 2014 eid av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap, og står bak bokstrømmetjenesten Fabel, som ble lansert i 2016. Fabel har økt inntektene år for år, og utgjør nå majoriteten av Lydbokforlagets inntektsstrøm. Gyldendal meldte i 2021 at bruken av e-bøker, lydbøker og strømmetjenesten var i full vekst.

Gyldendals digitale inntekter har økt betydelig de siste par årene, og utgjør nå rundt 40 prosent av Gyldendals samlede inntekter. Veksten er i hovedsak drevet av økt omsetning i ARKs netthandel og økning i abonnementstjenester som Fabel og Rettsdata, i tillegg til digitale læremidler i skolen.

Bokhandel
Gyldendal-konsernet eier ARK Bokhandel som består av mer enn 150 butikker landet rundt og en omfattende nettbokhandel. Målt i boksalg er Ark Norges største bokhandelkjede, foran konkurrenten Norli. Ark er også størst målt i omsetning. I 2020 sto Ark for over halvparten av Gyldendals omsetning.

Distribusjon
Gyldendal eier også Forlagssentralen, som er Norges største bokdistributør, og leverer tjenester til hele bokbransjen. Forlagssentralen ble tidligere eid sammen med Aschehoug.

Bokklubber
Gyldendal eier De norske Bokklubbene sammen med Aschehoug. De norske Bokklubbene er den største aktøren i det norske bokklubbmarkedet, og driver flere bokklubber, samt nettbokhandelen Bokkilden. I tillegg til Gyldendal og Aschehoug er Pax Forlag inne på eiersiden med 3 prosent.

Gyldendal er også medeier i selskapet Bokbasen, som distribuerer e-bøker og lydbøker til forhandlere. Bokbasen eies sammen med flere andre aktører i bokbransjen.

Eiere

Gyldendal ASA kontrolleres av selskapet Erik Must AS (85,9 %), som eies av familien til investoren Erik Must. Must-sfæren er for øvrig også på eiersiden i Polaris Media og NHST Media Group (som eier Dagens Næringsliv).

Historie

Det norske Gyldendal-konsernets historie begynner i 1925, med etableringen av Gyldendal Norsk Forlag. Det nyetablerte forlaget var basert på kjøpet av det norske kontoret til det danske forlagshuset Gyldendal (som ble etablert i 1770 og fortsatt eksisterer). Dette hjemkjøpet inkluderte forlagsrettighetene til flere berømte norske forfattere, ikke minst de fire store - Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie.

Gyldendal Norsk Forlag opplevde sterk vekst i de første tiårene. Forlaget ekspanderte på egen kjøl, men også gjennom samarbeid med konkurrenten Aschehoug i felleskontrollerte selskaper. Samarbeidet skjøt fart med etableringen av Den norske Bokklubben i 1961. Deretter fulgte Forlagsentralen i 1964 og Kunnskapsforlaget i 1975. Siden har også Bestselgerforlaget kommet til. Fra 2014 er også Lydbokforlaget felleskontrollert med Aschehoug. I de senere år har samarbeidet minket noe. I 2018 solgte Aschehoug sin eierandel av Kunnskapsforlaget til Gyldendal, mens Forlagssentralen eies av Gyldendal alene fra sommeren 2021.

Som det første, og hittil eneste, norske forlagshuset, ble Gyldendal ble børsnotert i 1983. I år 2000 ble selskapet omdannet til konsernet Gyldendal ASA. Den tradisjonelle forlagsvirksomheten beholdt navnet Gyldendal Norsk Forlag.

Gyldendal har også vokst gjennom oppkjøp - for eksempel kjøpet av Tiden Norsk Forlag i 1990 og Ad Notam Forlag i 1992. I 1999 kjøpte Gyldendal opp flere bokhandler, bl.a. Beyer (Bergen), Bruns (Trondheim) og Quist (Oslo), og la grunnlaget for Ark-kjeden som ble opprettet i 2001. Ark har siden økt antall butikker kraftig, både gjennom etablering av nye bokhandler og oppkjøp av butikker. Ark kjøpte blant annet 26 butikker fra kjeden Nye Notabene i 2017, og fire år senere består Ark av 150 butikker.

Med bokstrømmetjenesten Fabel, nettbutikkvirksomheten til Ark samt digitale læremidler i skolen, har de digitale inntektene til Gyldendal økt stort de siste årene, og utgjør per 2021 rundt 40 prosent av totalomsetningen.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Den norske Forleggerforening
Bokhandlerforeningen
Trond Andreassen (2006): Bok-Norge. En litteratursosiologisk oversikt
Retriever (Atekst)