Gyldendal
Målt i omsetning er konsernet Gyldendal ASA den største av de fire store forlagsgruppene i Norge. Gyldendal omsatte for like over 2 milliarder kroner i 2019. Konsernet eier flere selskaper sammen med konkurrenten Aschehoug, deriblant Lydbokforlaget.

Virksomhet

Gyldendals virksomhet omfatter ikke bare forlag, men også bokhandel, distribusjon og bokklubber.

Forlag
Gyldendal-konsernets forlagshus heter Gyldendal Norsk Forlag (GNF) og omfatter følgende forlagsnavn Gyldendal Akademisk, Gyldendal Litteratur, Gyldendal Rettsdata og Gyldendal Undervisning. I tillegg kommer forlagsnavnene Kolon, Tiden og Versal.

GNF utgir et bredt spekter av bøker innenfor de fleste sjangere Skjønnlitteratur, generell litteratur, fagbøker og læremidler - både på papir og i elektronisk format. Romanutgivelsene spenner fra lett underholdning til litterære tungvektere.

Gyldendals forlagsvirksomhet omfatter også Kunnskapsforlaget (heleid fra 2018) og Lydbokforlaget (50 prosent), som eies sammen med Aschehoug. Kunnskapsforlaget utgir først og fremst ordbøker på papir og nett, men også oppslagsverk for ulike fagområder - blant annet utga forlaget tidligere Store Norske Leksikon. Lydbokforlaget er fra 2014 eid av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap. Forlaget utgir lydbøker og står bak bokstrømmetjenesten Fabel, som ble lansert i 2016. Fabel økte inntektene med 155 prosent i 2019, og utgjør nå majoriteten av Lydbokforlagets inntektsstrøm.

Gyldendals digitale inntekter økte med 20 prosent i 2019 og utgjør nå nærmere en tredel av Gyldendals samlede inntekter. Veksten ble i hovedsak drevet av økt omsetning i ARKs netthandel og økning i abonnementstjenester som Fabel og Rettsdata, i tillegg til digitale læremidler i skolen.

Forlagsvirksomheten i Gyldendal står for omtrent en tredjedel av totalomsetningen.

Bokhandel
Gyldendal-konsernet eier ARK Bokhandel som består av mer enn 140 butikker landet rundt, og også selger bøker digitalt. Målt etter boksalg er dette Norges største bokhandelkjede, foran konkurrenten Norli. ARK har også større samlet omsetning enn selskapet Norli. ARK står for rundt to tredjedeler av Gyldendals omsetning.

Distribusjon
Sammen med Aschehoug eier Gyldendal Forlagssentralen (50 prosent hver), som er Norges største bokdistributør. Forlagssentralen leverer tjenester til hele bokbransjen.

Bokklubber
Gyldendal eier også De norske Bokklubbene i kompaniskap med Aschehoug. De norske Bokklubbene er den største aktøren i det norske bokklubbmarkedet, og driver flere bokklubber samt nettbokhandelen Bokkilden. I tillegg til Gyldendal og Aschehoug (inkl. Oktober) er Pax Forlag inne på eiersiden med 3 prosent.

Gyldendal er medeier i selskapet Bokbasen, som distribuerer e-bøker og lydbøker til forhandlere. Bokbasen eies sammen med flere andre aktører i bokbransjen.

Eiere

Gyldendal ASA kontrolleres av selskapet Erik Must AS (85,9 %), som eies av familien til investoren Erik Must. Must-sfæren er for øvrig også på eiersiden i Polaris Media og NHST Media Group (som eier Dagens Næringsliv).

Historie

Det norske Gyldendal-konsernets historie begynner i 1925, med etableringen av Gyldendal Norsk Forlag. Det nyetablerte forlaget var basert på kjøpet av det norske kontoret til det danske forlagshuset Gyldendal (som ble etablert i 1770 og fortsatt eksisterer). Dette «hjemkjøpet» inkluderte forlagsrettighetene til flere berømte norske forfattere, ikke minst «de fire store» - Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie.

Gyldendal Norsk Forlag opplevde sterk vekst i de første tiårene. Forlaget ekspanderte på egen kjøl, men også gjennom samarbeid med konkurrenten Aschehoug i felleskontrollerte selskaper. Samarbeidet skjøt fart med etableringen av Den norske Bokklubben i 1961. Deretter fulgte Forlagsentralen i 1964 og Kunnskapsforlaget i 1975. Siden har også Bestselgerforlaget kommet til. Fra 2014 er også Lydbokforlaget felleskontrollert med Aschehoug.

Gyldendal har også vokst gjennom oppkjøp - for eksempel kjøpet av Tiden Norsk Forlag i 1990 og Ad Notam Forlag i 1992. I 1999 kjøpte Gyldendal opp flere bokhandler, bl.a. Beyer (Bergen), Bruns (Trondheim) og Quist (Oslo), og la grunnlaget for Ark-kjeden som ble opprettet i 2001. Ark har siden økt antall butikker kraftig, både gjennom etablering av nye bokhandler og oppkjøp av butikker. Ark kjøpte blant annet 26 butikker fra kjeden Nye Notabene i 2017.

Som det første, og hittil eneste, norske forlagshuset, ble Gyldendal ble børsnotert i 1983. I år 2000 ble selskapet omdannet til konsern, Gyldendal ASA. Den tradisjonelle forlagsvirksomheten beholdt navnet Gyldendal Norsk Forlag.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Den norske Forleggerforening
Bokhandlerforeningen
Trond Andreassen (2006): Bok-Norge. En litteratursosiologisk oversikt
Retriever (Atekst)
 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring