medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Gyldendal

Målt i omsetning er konsernet Gyldendal ASA den største av de fire store forlagsgruppene i Norge. Gyldendal driver landets største bokhandlerkjede Ark, og eier også noen selskaper sammen med konkurrenten Aschehoug, deriblant Fabel Lyd (tidligere Lydbokforlaget) med strømmetjenesten Fabel.

Virksomhet

Gyldendals virksomhet omfatter ikke bare forlag, men også bokhandel, distribusjon og bokklubber. Virksomhetsområdene er organisert i tre områder - forlag og innholdsproduksjon, handel og markedsplasser samt tjenester og vekst.

Forlag
Gyldendal-konsernets forlagshus heter Gyldendal Norsk Forlag (GNF) og omfatter områdene Gyldendal Akademisk, Gyldendal Litteratur, Gyldendal Rettsdata og Gyldendal Undervisning. I tillegg kommer forlagsnavnene Kolon og Tiden Norsk Forlag. 

Gyldendals forlagsvirksomhet omfatter også Fabel Lyd (tidligere Lydbokforlaget) som eies sammen med Aschehoug. Fabel Lyd står bak bokstrømmetjenesten Fabel, som ble lansert i 2016. Fabel har økt inntektene år for år, og utgjør nå majoriteten av Fabel Lyds inntektsstrøm. Gyldendal meldte i 2021 at bruken av e-bøker, lydbøker og strømmetjenesten var i full vekst.

Gyldendals digitale inntekter har økt betydelig de siste par årene, og utgjør nå rundt 40 prosent av Gyldendals samlede inntekter. Veksten er i hovedsak drevet av økt omsetning i ARKs netthandel og økning i abonnementstjenester som Fabel og Rettsdata, i tillegg til digitale læremidler i skolen.

Bokhandel
Gyldendal-konsernet eier ARK Bokhandel som består av mer enn 150 butikker landet rundt og en omfattende nettbokhandel. Målt i boksalg er Ark Norges største bokhandelkjede, foran konkurrenten Norli. Ark er også størst målt i omsetning. I 2020 sto Ark for over halvparten av Gyldendals omsetning.

Bokklubber
De norske Bokklubbene eies sammen med Aschehoug. De norske Bokklubbene er Norges største aktør i bokklubbmarkedet, og driver flere bokklubber, samt nettbokhandelen Bokkilden. I tillegg til Gyldendal og Aschehoug er Mater inne på eiersiden med 3 prosent.

Distribusjon
Gyldendal eier også Forlagssentralen, som er Norges største bokdistributør, og leverer tjenester til hele bokbransjen. Forlagssentralen var tidligere eid sammen med Aschehoug.

I tillegg er Gyldendal medeier i selskapet Bokbasen, hvor bokhandlere kan finne pris og tilgjengelighet for bokutgivelser. Bokbasen distribuerer også e-bøker og lydbøker til forhandlere. Selskapet eies sammen med flere andre store aktører i bokbransjen.

I 2018 foretok Konkurransetilsynet en razzia hos Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke, Aschehoug og inkludert Bokbasen. Bakgrunnen var at de fire største aktørene på eiersiden skal ha delt konkurransesensitiv informasjon gjennom Bokbasens oversikter over planlagte utgivelser med priser. I 2020 fikk alle et varsel for ulovlig samarbeid, som igjen endte med en bot på til sammen 545 millioner NOK for brudd på konkurranseloven. Gyldendal fikk den største boten (252 millioner). Forlagsgruppene vil klage på vedtaket, og gir sitt svar i løpet av 2023.

Eiere

Gyldendal ASA kontrolleres av selskapet Erik Must AS (85,9 %), som eies av familien til investoren Erik Must. Must-sfæren er for øvrig også på eiersiden i Polaris Media og DN Media Group (som eier Dagens Næringsliv).

Historie

Det norske Gyldendal-konsernets historie begynner i 1925, med etableringen av Gyldendal Norsk Forlag. Det nyetablerte forlaget var basert på kjøpet av det norske kontoret til det danske forlagshuset Gyldendal (som ble etablert i 1770 og fortsatt eksisterer). Dette hjemkjøpet inkluderte forlagsrettighetene til flere berømte norske forfattere, ikke minst de fire store - Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie.

Gyldendal Norsk Forlag opplevde sterk vekst i de første tiårene. Forlaget ekspanderte på egen kjøl, men også gjennom samarbeid med konkurrenten Aschehoug i felleskontrollerte selskaper. Samarbeidet skjøt fart med etableringen av Den norske Bokklubben i 1961. Deretter fulgte Forlagsentralen i 1964 og Kunnskapsforlaget i 1975. Siden kom også Bestselgerforlaget til. Lydbokforlaget ble felleskontrollert fra 2014. I de senere årene er samarbeidet redusert, og de to har fordelt flere av selskapene mellom seg. Aschehoug solgte sin eierandel av Kunnskapsforlaget til Gyldendal i 2014, som så fusjonerte selskapet inn i hovedforlaget i 2020. Bestselgerforlaget ble overtatt av Aschehoug, og sommeren 2021 overtok  Gyldendal hele eierskapet til  Forlagssentralen.

Som det første, og hittil eneste, norske forlagshuset, ble Gyldendal børsnotert i 1983. I år 2000 ble selskapet omdannet til konsernet Gyldendal ASA. Den tradisjonelle forlagsvirksomheten beholdt navnet Gyldendal Norsk Forlag.

Gyldendal har også vokst gjennom oppkjøp - for eksempel kjøpet av Tiden Norsk Forlag i 1990 og Ad Notam Forlag i 1992. I 1999 kjøpte Gyldendal opp flere bokhandler, bl.a. Beyer (Bergen), Bruns (Trondheim) og Quist (Oslo), og la grunnlaget for Ark-kjeden som ble opprettet i 2001. Ark har siden økt antall butikker kraftig, både gjennom etablering av nye bokhandler og oppkjøp av butikker. Ark kjøpte blant annet 26 butikker fra kjeden Nye Notabene i 2017, og fem år senere består Ark av 155 butikker.

Med bokstrømmetjenesten Fabel, nettbutikkvirksomheten til Ark samt digitale læremidler i skolen, har de digitale inntektene til Gyldendal økt stort de siste årene.

I 2022 kom nyheten om at forlagene Pax, Dreyer, Press og Spartacus etablerer et nytt forlagshus, Forente Forlag, med Gyldendal som største eier. Forlagene skal fortsatt beholde sine merkenavn og redaksjoner, men flytter sammen og får felles eierskap. Gyldendal får en eierandel på 50,1 prosent.

Konkurransetilsynets razzia hos Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug i 2018 førte til at forlagsgruppene i 2022 fikk en bot på til sammen 545 millioner for ulovlig prissamarbeid. Bakgrunnen er at Konkurransetilsynet mener Bokbasen, som eies av forlagsgruppene i fellesskap, er brukt til ulovlig å utveksle priser på kommende bøker. Forlagsgruppene vil påklage vedtaket og skal gi sitt svar i løpet av 2023.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Den norske Forleggerforening
Bokhandlerforeningen
Trond Andreassen (2006): Bok-Norge. En litteratursosiologisk oversikt
Retriever (Atekst)