medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Polaris Media

Polaris Media er Norges tredje største aviskonsern, og antallet aviser konsernet kontrollerer har økt betraktelig de siste årene. Polaris har tette bånd til Schibsted, som er største eier.

Virksomhet

Polaris Media, med hovedkontor i Trondheim, er først og fremst et aviskonsern. I 2021 eide Polaris 43 trykte aviser og fire rene nettaviser, og sto for 14 prosent av det norske totalopplaget. I 2020 kjøpte konsernet blant annet Fædrelandsvennen med lokalaviser samt mediehuset Agder Medier, og økte dermed antall aviser betraktelig. Ytterligere fire lokalaviser ble kjøpt i 2021. Samtidig ble det foretatt to sammelåinger av aviser.

Konsernets største aviser er Adresseavisen, Fædrelandsvennen og Sunnmørsposten. Polaris har tradisjonelt hatt hovedtyngden av aviser i Nord-, Vest- og Midt-Norge, men etter kjøpet av Fædrelandsvennen og Agder Medier er selskapet også en viktig aviseier på Sørlandet. I tillegg til papiraviser og betalte nettaviser, eier også Polaris to gratisaviser: Nytt i Uka i Ålesund og Stjørdals-Nytt i Stjørdal.

Aviser
Polaris' aviser er organisert i flere regionale selskaper. Aviser i Midt-Norge er samlet i selskapet Polaris Media Midt-Norge (tidligere Adresseavisen Gruppen). Foruten flaggskipet Adresseavisen, består dette selskapet av flere lokalaviser i Trøndelag, samt Brønnøysunds Avis i Nordland. Adresseavisen (Adressa) har i en årrekke samarbeidet nært med de andre store regionavisene, som er eid av Schibsted. Blant annet leverer VG deler av sportsinnholdet til Adressa og andre Polaris-aviser. 

Nesten alle Polaris-avisene i Nord-Norge er organisert i Polaris Media Nord-Norge (tidl. Harstad Tidende Gruppen). Her finner man bl.a. Harstad Tidende, iTromsø, Folkebladet og Altaposten.

Selskapet Polaris Media Nordvestlandet omfatter Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og lokalaviser som Møre-Nytt, Vikebladet Vestposten og Fjordingen, mens Polaris Media Vest består av Bømlo-Nytt, Sunnhordland og Stord24.

Da Polaris overtok Fædrelandsvennen fra Schibsted i januar 2020, ble det dannet et nytt regionalt selskap: Polaris Media Sør. Selskapet ble dannet sammen med avishuset Agderposten Medier, men inngår som et datterselskap i Polaris. Polaris eier 51 prosent og Agderposten Medier 49 prosent. I forbindelse med etableringen av Polaris Media Sør, ble aviskonsernet tilført åtte nye mediehus, ett distribusjonsselskap og ett trykkeri.

Polaris har også eierinteresser i noen uavhengige aviser i Midt- og Nord-Norge - bl.a. Trønder-Avisa og Avisa Nordland. Førstnevnte har blitt gjenstand for tautrekking mellom Polaris og Amedia i gjentatte rettssaker. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet også 11 svenske lokale og regionale mediehus og ett distribusjonsselskap. Ved slutten av 2021 var totalt antall abonnenter i konsernet  591 000, hvorav 290.000 var rene digitale abonnement.

Polaris samarbeider med Schibsted om annonseløsninger. I 2017 valgte konsernet å flytte annonsesalget i nettavisene sine over på Schibsteds annonseplattform på nett, AppNexus, som er en konkurrent til Google og Facebook.

Trykkerier
Konsernet har flere trykkerier i landsdelene der det gir ut aviser. Disse trykker også aviser eid av andre. Polaris Trykk er ifølge egne nettsider den største trykkerivirksomheten i Norge etter Schibsted Trykk. Trykkeriet på Orkanger var tidligere eid sammen med Amedia, men ble overtatt helt av Polaris i 2021.

Finn.no
Polaris eier 10 prosent av Finn.no - Schibsteds svært lønnsomme online rubrikkportal, som Adresseavisen var med å starte sammen med de andre store regionavisene.

Radio
I september 2022 kjøpte Polaris Media 67 prosent av Nea Radio, som er Norges nest største lokalradio. Radiokanalen blir en del av Polaris Midt-Norge. Med kjøpet ønsker mediekonsernet å satse mer på produksjon av podkastinnhold. Polaris eier fra før av Radio Alta, Radio 1 FM Molde, Radio E6 og Radio Stryn.

Helthjem
I 2018 ble Polaris Media deleier i  distribusjonsselskapet Helthjem Netthandel AS, med en eierandel på 34 prosent. Schibsted eier resten. Som en følge av koronapandemien i 2020 og 2021 fikk netthandel en eksplosiv vekst, noe også Helthjem merket. Distribusjonsselskapet hadde en sterk vekst i antall leverte pakker i 2020 og 2021.

Eiere

Polaris Medias største eiere er Schibsted (29 %) og det svenske medieselskapet Nya Wermlands-Tidningens AB (27 %). Sistnevnte har igjen eierinteresser i Schibsted. Andre eiere er Must Invest (15 %) og The Bank of New York (5 %).

Historie

Polaris Media ASA ble etablert høsten 2008 ved en fusjon mellom aviskonsernene Adresseavisen og Harstad Tidende Gruppen. De to fusjonerte selskapene har imidlertid lange historiske røtter på egen hånd - Adresseavisen siden 1767 og Harstad Tidende siden 1887.

Sammenslåingen kom som et resultat av etableringen av Media Norge - Schibsteds planlagte fusjon mellom regionavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Adresseavisen i 2009. For at Schibsted skulle kunne få godkjent fusjonen, måtte Adresseavisen bli stående utenfor. Betingelsen for fusjonen var blant annet at Schibsted skulle selge seg ut av Adresseavisen ASA og ned til 40 prosent i Harstad Tidende Gruppen.

Adresseavisen-konsernet valgte da å slå seg sammen med Harstad Tidende Gruppen og danne konsernet Polaris Media. I fusjonen inngikk også en rekke mindre aviser eid av de to konsernene, og Polaris Media ble en betydelig aviseier i Trøndelag og Nord-Norge. I 2009 kjøpte Polaris også Edda Medias aviser på Nordvestlandet - Sunnmørsposten og Romdals Budstikke med tilhørende lokalaviser. Adresseavisen har samtidig fortsatt det redaksjonelle samarbeidet med Schibsteds regionaviser.

Schibsteds eierskap i Polaris har vært kontroversielt. I henhold til vedtaket i Klagenemnda for medieeierskap skulle Schibsted ha solgt seg ned til 7 prosent av Polaris-konsernet før selskapet Media Norge ble etablert, og kjøperne skulle være uavhengige av Schibsted. Schibsted fikk lov til å midlertidig parkere Polaris-aksjer (32 ) hos sitt eget meglerhus, SEB Enskilda. Da denne aksjeposten omsider ble solgt høsten 2011, valgte  noen av kjøperne å selge aksjene tilbake til Schibsted ett år senere. Høsten 2012 var Schibsted dermed tilbake som største eier i Polaris, med 29 prosent av aksjene. n av aksjekjøperne, svenske Nya Wermlands-Tidningens AB (NWT), valgte å kjøpe seg ytterligere opp i Polaris og er nå nest største eier. NWT-konsernet har også en større aksjepost i Schibsted. Til sammen har Schibsted og NWT flertall blant Polaris' aksjonærer, og praksis har vist at NWT gjerne stemmer sammen med Schibsted.

Siden etableringen i 2008 har antallet aviser i Polaris økt betraktelig, og konsernet eier nå over 40 aviser. De er fordelt på de fem områdene Nord-Norge, Nordvestlandet, Midt-Norge, Vest og Sør. Polaris Media Sør ble dannet i samarbeid med Agderposten Medier, etter overtakelsen av Fædrelandsvennen fra Schibsted i 2020. Gjennom kjøpet av Stampen Media i Sverige i 2019 eier Polaris også elleve svenske lokale og regionale mediehus og fire gratisaviser. 

I september 2022 ble Polaris Media største eier av Nea Radio, Norges nest største lokalradio, og signaliserte at konsernet vil satse mer på podkastinnhold. Radiokanalen blir en del av Polaris Midt-Norge. Polaris eier fra før av Radio Alta, Radio 1 FM Molde, Radio E6 og Radio Stryn.


Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Retriever (Atekst)