medienorge

Polaris Media

Polaris Media er Norges tredje største aviseier, og eide 44 aviser i 2020. Konsernet er formelt uavhengig, men har tette bånd til Schibsted.

Virksomhet

Polaris Media er først og fremst et aviskonsern. I 2020 eide Polaris 42 papiraviser og to rene nettaviser, og sto for 14 prosent av det norske totalopplaget. Polaris eide langt flere aviser i 2020 enn i 2019, gjennom kjøpet av Fædrelandsvennen med lokalaviser og mediehuset Agder Medier. Konsernets største avistitler er Adresseavisen, Sunnmørsposten og Harstad Tidende. Polaris har tradisjonelt hatt hovedtyngden av aviser i Nord-, Vest- og Midt-Norge, men er nå også en viktig aviseier på Sørlandet.

Aviser
Polaris' aviser i Midt-Norge er samlet i selskapet Polaris Media Midt-Norge (tidligere Adresseavisen Gruppen). Foruten flaggskipet Adresseavisen består dette selskapet av flere lokalaviser i Trøndelag, samt Brønnøysunds Avis i Nordland. Adressa har i en årrekke samarbeidet nært med de andre store regionavisene, som er eid av Schibsted. Når det gjelder sport på nett, deltar også flere andre av Polaris' aviser i samarbeidet med Schibsted.

Nesten alle Polaris-avisene i Nord-Norge er organisert i Polaris Media Nord-Norge (tidl. Harstad Tidende Gruppen). Her finner man bl.a. Harstad Tidende, iTromsø, Folkebladet og Altaposten.

Selskapet Polaris Media Nordvestlandet omfatter Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og lokalaviser som Møre-Nytt, Vikebladet Vestposten og Fjordingen.

I 2019 kjøpte Polaris Media Fædrelandsvennen av Schibsted og dannet et nytt mediekonsern på Sørlandet sammen med det lokale mediehuset Agderposten Medier. Det nye mediekonsernet fikk navnet Polaris Media Agder, og blir et datterselskap i Polaris Media. Polaris eier 51 prosent og Agderposten Medier 49 prosent. Dermed er Polaris også en viktig aviseier på Sørlandet, og konsernet inkluderer nå åtte nye mediehus, ett distribusjonsselskap og ett trykkeri i forbindelse med etableringen av Polaris Media Sør.

Polaris har også eierinteresser i noen uavhengige aviser i Midt- og Nord-Norge - bl.a. Trønder-Avisa og Avisa Nordland.

Polaris samarbeider med Schibsted om annonseløsninger. I 2017 valgte konsernet å flytte annonsesalget i nettavisene sine over på Schibsteds annonseplattform på nett, AppNexus, som er en konkurrent til Google og Facebook.

Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet 11 lokale og regionale mediehus og ett distribusjonsselskap. 

Trykkerier
Konsernet har flere trykkerier i landsdelene der det gir ut aviser. Disse trykker også aviser eid av andre. Polaris Trykk er ifølge egne nettsider den største trykkerivirksomheten i Norge etter Schibsted Trykk. Trykkeriet på Orkanger eies sammen med Amedia.

Finn.no
Polaris eier 10 prosent av Finn.no - Schibsteds svært lønnsomme online rubrikkportal, som Adresseavisen var med å starte sammen med de andre store regionavisene.

Eiere

Polaris Medias største eiere er Schibsted (29 %) og det svenske medieselskapet Nya Wermlands-Tidningens AB (26 %). Sistnevnte har igjen eierinteresser i Schibsted. Andre eiere er Must Invest (15 %) og Artic Funds LC (5 %).

Historie

Polaris Media ASA ble etablert høsten 2008 ved en fusjon mellom aviskonsernene Adresseavisen og Harstad Tidende Gruppen. De to fusjonerte selskapene har imidlertid lange historiske røtter på egen hånd - Adresseavisen siden 1767 og Harstad Tidende siden 1887.

Dannelsen av Polaris henger sammen med etableringen av Media Norge - Schibsteds planlagte fusjon mellom regionavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Adresseavisen i 2009. For at Schibsted skulle kunne få godkjent fusjonen, måtte Adresseavisen, som lenge hadde samarbeidet tett med de andre avisene, bli stående utenfor. Betingelsen for fusjonen var blant annet at Schibsted skulle selge seg ut av Adresseavisen ASA og ned til 40 prosent i Harstad Tidende Gruppen.

Adresseavisen-konsernet valgte da å slå seg sammen med Harstad Tidende Gruppen. I fusjonen inngikk også en rekke mindre aviser eid av de to konsernene, og Polaris Media ble en betydelig aviseier i Trøndelag og Nord-Norge. I 2009 kjøpte Polaris også Edda Medias aviser på Nordvestlandet - Sunnmørsposten og Romdals Budstikke, med tilhørende lokalaviser. Adresseavisen har samtidig fortsatt det redaksjonelle samarbeidet med Schibsteds regionaviser.

Schibsteds eierskap i Polaris er og har vært kontroversielt. I henhold til vedtaket i Klagenemnda for medieeierskap skulle Schibsted ha solgt seg ned til det som tilsvarer 7 prosent av Polaris-konsernet. Dette skulle skje før selskapet Media Norge ble etablert, og kjøperne skulle være uavhengige av Schibsted. Det som derimot skjedde før etableringen i 2009, var at Schibsted midlertidig fikk «parkere» Polaris-aksjer (32 %) hos sitt eget meglerhus, SEB Enskilda. Da den omstridte aksjeposten omsider ble solgt høsten 2011, valgte  noen av kjøperne å selge aksjene tilbake til Schibsted ett år senere. Høsten 2012 var Schibsted dermed tilbake som største eier i Polaris, med 29 prosent av aksjene. Én av kjøperne, svenske Nya Wermlands-Tidningens AB (NWT), har derimot valgt å kjøpe seg ytterligere opp i Polaris og er nå nest største eier med 26 prosent. NWT-konsernet har også en større aksjepost i Schibsted. Til sammen har Schibsted og NWT flertall blant Polaris' aksjonærer, og praksis har vist at NWT gjerne stemmer sammen med Schibsted.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Retriever (Atekst)