medienorge

NENT

Nordic Entertainment Group (NENT) er et relativt nytt medieselskap som ble skilt ut fra det svenske mediekonsernet Modern Times Group (MTG) i 2019. NENT overtok MTGs TV-kanaler, strømmetjenester og TV-distribusjon i Norden, sammen med radiokanalene i Norge og Sverige. Også MTGs selskaper innen TV-produksjon i Norden, Storbritannia og Sentral- og Øst-Europa ble en del av NENT. Det nye konsernet satser stort på strømmetjenesten Viaplay som sitt nye flaggskip.

Virksomhet

Hovedvirksomheten i NENT er strømmetjenester og kringkasting av TV og radio i Norden - med tilhørende produksjon og distribusjon av TV. I januar 2020 ble det imidlertid kjent at NENT selger store deler av produksjonsselskapene sine i Norden, inkludert Monster Entertainment og Novemberfilm. Fokus er flyttet fra TV-kanalene til strømmetjenesten Viaplay, med ambisjoner om å ta opp konkurransen med de store internasjonale strømmetjenestene. Frem til høsten 2020 ble NENTs TV-kanaler sendt fra Storbritannia for å kunne benytte seg av mer liberale reklameregler enn i Norden. På grunn av Storbritannias utgang fra EU, ble NENTs TV-kanaler hentet hjem til Sverige i 2020. NENT satser også på videounderholdning og influensermarkedsføring via nettverket Splay One. Før oppdelingen solgte MTG seg ut av TV og radio utenom Norden, slik at virksomheten nå er konsentrert til de nordiske landene. Produksjonsfamilien NENT Studios har derimot en avdeling i London, og en for sentral- og øst-Europa. 

Strømmetjenester og TV
NENT har sin egen, abonnementsbaserte  strømmetjeneste for video på nett - Viaplay - som er tilgjengelig i alle landene i Norden. I 2021 ble Viaplay også lansert i Estland, Latvia, Litauen og USA. Innen 2023 skal Viaplay være tilgjengelig i 16 land. Konsernet har signalisert klart at det er strømmetjenesten Viaplay som er konsernets flaggskip, og at framtiden ligger i nettbaserte tilbud. I tillegg til Viaplay kommer Viafree, som ble lansert som gratistjeneste i 2016. 

NENT har tre reklamefinansierte TV-kanaler i Norge - TV3, Viasat 4 og TV6 - som alle følger britiske reklameregler. Kanalene eies formelt via NENTs britiske datterselskap. TV3 startet opp som en fellesskandinavisk kanal nyttårsaften 1987, men ble etter hvert delt i tre nasjonale kanaler. Viasat 4 ble lansert i 2007 i forbindelse med utrullingen av det digitale bakkenettet, mens TV6 ble etablert høsten 2013. TV-tilbudet i disse kanalene er preget av lett underholdning. Mens hovedkanalen TV3 er rettet mot alle, har Viasat 4 en maskulin profil med sport og spenning. TV6 sin primære målgruppe er kvinner. 

NENT står også bak Viasat, en distributør av satellitt-TV som i mange år konkurrerte med Telenors Canal Digital. Viasat tilbød blant annet en rekke betal-TV-kanaler under Viasat-navnet, som er  viet sport, film eller dokumentarer. Et par av sportskanalene kan ut fra språk og innhold betraktes som norske, men de fleste Viasat-kanalene distribueres i hele Norden. I 2019 inngikk NENT og Telenor en avtale om å slå sammen de to selskapene, og satse videre på det felles selskapet Allente.

Gjennom Strix Televisjon, Novemberfilm og Monster, som hører inn under paraplyen NENT Studios, har NENT drevet omfattende TV-produksjon i Norge. Strix står bak kjente TV3-konsepter som Robinsonekspedisjonen og Charterfeber, men lager også programmer for konkurrerende kanaler, blant annet Farmen på TV 2 og Sinnasnekker'n på TVNorge. NENT eier også Monster, som er TV 2s viktigste programprodusent, med programmer som Senkveld og Skal vi danse i porteføljen. I januar 2020 ble det kjent at NENT selger store deler av produksjonsselskapene sine i Norden, inkludert Monster Entertainment og Novemberfilm. Selskapene som blir værende i Nent-gruppen er Nent Studios Nordics, som består av Brain Academy, Nice Drama og Epiq, Nent Studios Animation, Nent Studios Central & Eastern Europe, Nent Studios UK, FilmNation Entertainment og Picturestart.

NENT inngikk i 2019 en avtale med Telenor om å slå sammen av satellitt-TV-distributørene Viasat og Canal Digital til ett selskap. Våren 2020 godkjente EU-kommisjonen sammenslåingen, og det nye selskapet fikk navnet Allente. Telenor og NENT vil eie 50 prosent hver. Til sammen har Allente 1,2 millioner abonnenter i Norden, hvorav rundt 450 000 av disse er norske.

Radio
NENT eier P4 Radio Hele Norge, Norges første og største riksdekkende kommersielle radiokanal, med hovedkontor på Lillehammer. Helt siden starten i 1993 har P4 vært Norges nest største radiokanal - etter NRK P1. Markedsandelen for P4 med nisjekanaler ligger på rundt 23 prosent (2019) - vel det dobbelte av den kommersielle konkurrenten Radio Norge. I motsetning til TV-kanalene har P4 hatt konsesjon som allmennkringkaster og måttet innfri flere krav til innholdet. Med overgangen til DAB i 2017 er både konsesjonskrav og forpliktelser borte. I forbindelse med DAB-overgangen opprettet P4 en rekke nye digitale radiokanaler, blant annet P8, P9 og P10.

P4 har også drevet lokalradio i flere storbyområder gjennom selskapet P5 Radio Halve Norge. Med slukkingen av FM-nettet ble P5 riksdekkende. P4-gruppen eier dessuten P7 Klem (tidl. Klem FM) og deler av NRJ-kjeden, alle kanaler som er blitt riksdekkende i DAB-nettet.

Sammen med NRK eier P4 også selskapet Digitalradio Norge AS, som har stått bak utbyggingen av DAB-nettet i Norge.

Nye satsinger
NENT Studios driver nettverket Splay One, som leverer videounderholdning og influensermarkedsføring. Splay One ble etablert i juni 2018 som et resultat av fusjonen mellom Youtube-nettverket Splay Networks og Nice One.

Eiere

Aksjene i NENT ble etter utskillelsen fra MTG fordelt på MTGs eiere. Svenske fond og institusjoner eier til sammen like under halvparten av MTGs aksjer, mens internasjonale investorer eier 52 prosent av aksjene. De tre største fondene er Swedbank Robur Funds, Nordea Funds og Norges Bank. 

Historie

NENT ble utskilt fra MTG våren 2019, og overtok driften av MTGs TV- og radiokanaler. For utfyllende informasjon om tiden da NENTs TV- og radioproduksjon lå under MTG se faktaomtalen av MTG.

Planene om NENT startet et år tidligere. I mars 2018 ble det kjent at MTGs styre ønsket å dele opp MTG i to selskaper. Det ene selskapet, Nordic Entertainment Group (NENT), skulle ta hånd om TV-virksomheten og strømming av serier og film. Det andre selskapet, som fortsatt kommer til å seile under MTG-flagget, skulle satse på e-sport og spill. Beslutningen om å splitte MTGs virksomhet i to selskaper kom i kjølvannet av at en planlagt fusjon mellom MTGs TV-virksomhet og det danske telekomselskapet TDC gikk i vasken. Det ble besluttet at NENT skulle fungere som et nordisk underholdningsselskap, med fokus på strømmetjenesten Viaplay. NENT har operert som eget selspa siden juli 2018, og gikk på børs i Stockholm i slutten av mars 2019. NENT gjorde seg raskt bemerket ved å kjøpe en rekke rettigheter til de mest populære vinteridrettene, som tidligere hadde tilhørt NRK.

I løpet av høsten 2019 gjennomgikk NENT en stor omorganisering. Blant annet ble det besluttet å kutte administrerende direktører i de nordiske landene, og ledergruppen ble nærmest halvert. Samtidig gjennomgikk selskapet omfattende bemanningskutt.

NENT lanserer Viaplay på Island i løpet av første halvdel av 2020, og dermed blir strømmetjenesten til stede i samtlige fem land i Norden. Våren 2020 har Viaplay 2,5 millioner betalende abonnenter. Tallet inkluderer alle såkalte tredjepartskunder som har tilgang til Viaplay via TV-pakken fra tradisjonelle distributører som bl. a. Altibox.

Tidlig i 2020 varslet NENT selskapet vil kvitte seg med produksjonsselskaper som lager underholdningsprogrammer, men vil beholde de som produserer filmer og dramaserier. Dermed konsentreres driften enda mer rundt strømmetjenester. Norske Monster og Strix, som står bak kjente programmer som Stjernekamp, Skal vi danse og Farmen, er blant selskapene som skal selges. NENT har tidligere kuttet store deler av staben i Norge.

NENT inngikk i 2019 en avtale med Telenor om å slå sammen av satellitt-TV-distributørene Viasat og Canal Digital til ett selskap. Våren 2020 godkjente EU-kommisjonen sammenslåingen, og det nye selskapet fikk navnet Allente. Telenor og NENT vil eie 50 prosent hver. Til sammen har Allente 1,2 millioner abonnenter i Norden, hvorav rundt 450 000 av disse er norske.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Kantar TNS
Retriever (Atekst)
Kampanje.com