medienorge

NENT

Nordic Entertainment Group (NENT) er et relativt nytt medieselskap som ble skilt ut fra det svenske mediekonsernet Modern Times Group (MTG) i 2019. NENT overtok MTGs TV-kanaler, strømmetjenester og TV-distribusjon i Norden, sammen med radiokanalene i Norge og Sverige. Det nye konsernet satser stort på strømmetjenesten Viaplay som sitt flaggskip.

Virksomhet

Hovedvirksomheten i NENT er strømmetjenester og kringkasting av TV og radio i Norden. Før utskillingen av NENT solgte MTG seg ut av TV- og radiokanaler utenfor Norden, slik at NENTs virksomhet er konsentrert til de nordiske landene. I forhold til virksomheten i MTG, er fokuset i det nye selskapet flyttet fra de lineære TV-kanalene til strømmetjenesten Viaplay, med ambisjoner om å være den ledende strømmetjenesten i Europa. Viaplay passerte ved slutten av 2021 fire millioner abonnenter.

Strømmetjenester og TV
NENTs abonnementsbaserte strømmetjeneste Viaplay har ekspandert stort de siste årene. I løpet av 2021 ble Viaplay lansert i Estland, Latvia, Litauen og USA, og innen 2023 skal strømmetjenesten være tilgjengelig i 16 land. Konsernet har signalisert klart at det er Viaplay som er konsernets flaggskip, og at framtiden ligger i nettbaserte tilbud. I tillegg til Viaplay har NENT har inngått samarbeid med ViacomCBS om den reklamefinansierte tjenesten Pluto TV. Pluto TV erstatter Viafree som ble etablert i 2016.

NENT har tre reklamefinansierte TV-kanaler i Norge - TV3, V4 (tidligere Viasat 4) og TV6. TV3 startet opp som en fellesskandinavisk kanal nyttårsaften 1987, men ble etter hvert delt i tre nasjonale kanaler. V4 ble lansert i 2007 i forbindelse med utrullingen av det digitale bakkenettet i Norge, mens TV6 ble etablert høsten 2013. TV-tilbudet i disse kanalene er preget av lett underholdning. Mens hovedkanalen TV3 er rettet mot alle, har V4 en maskulin profil med sport og spenning. TV6 sin primære målgruppe er kvinner. 

Frem til høsten 2020 ble NENTs TV-kanaler sendt fra Storbritannia for å kunne benytte seg av EUs mer liberale reklameregler. Da Storbritannia meldte seg ut av EU, ble TV-kanalene hentet hjem til Sverige. 

NENT har sikret seg en rekke store og viktige sportsrettigheter - inkludert verdenscup i vintersport og Premier League - som vises både i strømmetjenestene og TV-kanalene.

TV-distribusjon
NENT eier også satelitt-TV-distributøren Allente sammen med Telenor. Allente ble grunnlagt i mai 2020, og er en sammenslåing av NENTs distributør Viasat og Telenors Canal Digital, hvor konsernene eier en halvpart hver. Viasat tilbød en rekke betal-TV-kanaler under Viasat-navnet, viet til sport, film og dokumentarer. Disse kanalene går i dag under navnet V (V Film, V Sport osv), og inngår i tilbudet hos Allente i hele Norden. 

TV-produksjon
NENT overtok også MTGs selskaper innen TV-produksjon i Norden, Storbritannia og Sentral- og Øst-Europa, men store deler av de nordiske produksjonsselskapene ble solgt i 2020. Før salget drev NENT omfattende TV-produksjon i Norge gjennom Strix Televisjon, Monster og Novemberfilm. Strix sto bak kjente TV3-konsepter som Robinsonekspedisjonen og Charterfeber, men laget også programmer for konkurrerende kanaler, mens Monster var TV 2s viktigste programprodusent. Selskapene som ble værende i NENT-gruppen etter salget, er samlet i Viaplay Studios.

Radio
NENT eier også P4 Radio Hele Norge, Norges første og største riksdekkende kommersielle radiokanal, med hovedkontor på Lillehammer. Helt siden starten i 1993 har P4 vært Norges nest største radiokanal - etter NRK P1. Markedsandelen for P4 sammen med NENTs andre nisjekanaler ligger på rundt 23 prosent (2021) - det dobbelte av tilsvarende andel for den kommersielle konkurrenten Radio Norge. I motsetning til TV-kanalene har P4 hatt konsesjon som allmennkringkaster og måttet innfri flere innholdskrav. Med overgangen til DAB i 2017 forsvant både konsesjonskrav og forpliktelser. Samtidig opprettet P4 en rekke nye digitale radiokanaler, blant annet P8, P9 og P10.

Sammen med NRK eide P4 selskapet Digitalradio Norge AS, som sto bak utbyggingen av DAB-nettet i Norge. Selskapet ble avviklet i 2018.

P4 har også drevet lokalradio i flere storbyområder gjennom selskapet P5 Radio Halve Norge, men ved slukkingen av FM-nettet ble P5 en riksdekkende DAB-kanal. P4-gruppen eier i tillegg P7 Klem (tidl. Klem FM) og deler av NRJ-kjeden, kanaler som også ble riksdekkende ved overgang til DAB.

Andre satsinger
NENTs nettverk Splay One ble etablert i juni 2018 som et resultat av fusjonen mellom Youtube-nettverket Splay Networks og Nice One. Splay One leverte videounderholdning og influensermarkedsføring. Selskapet ble solgt til et svensk mediebyrå i 2021.

Eiere

Aksjene i NENT ble ved utskillelsen fra MTG delt ut til MTGs eiere. Stenbeck-familien, som hadde en dominerende rolle i MTG via selskapet Kinnvik, valgte å selge seg ut av både MTG og NENT. Blant aksjeeierne i NENT finner vi både Norges Bank og svenske fond og institusjoner.

Historie

NENT ble skilt ut fra MTG våren 2019, og overtok driften av MTGs TV- og radiovirksomhet. For utfyllende informasjon om tiden før utskillingen - se faktaomtalen av MTG.

Ønsket om å dele opp MTG i to selskaper ble kjent i mars 2018. Det ene selskapet, Nordic Entertainment Group (NENT), skulle ta hånd om TV-virksomheten og strømming av serier og filmer. Det andre selskapet, som fortsatt seiler under MTG-flagget, skulle satse på e-sport og spill. Beslutningen om å splitte opp MTG kom etter at en planlagt fusjon mellom MTGs TV-virksomhet og det danske telekomselskapet TDC gikk i vasken. 

Det ble besluttet at NENT skulle fungere som et nordisk underholdningsselskap, med fokus på strømmetjenesten Viaplay. Forut for børsnoteringen, fra juli 2018, opererte  NENT som eget datterselskap i MTG. I mars 2019 gikk NENT på børs  i Stockholm som selvstendig selskap. NENT gjorde seg raskt bemerket ved å kjøpe en rekke rettigheter til de mest populære vinteridrettene som tidligere hadde tilhørt NRK.

I løpet av høsten 2019 gjennomgikk NENT en stor omorganisering. Blant annet ble det besluttet å kutte direktørstillingene i de nordiske landene, og ledergruppen ble nærmest halvert. Også resten av selskapet gikk gjennom omfattende bemanningskutt.

NENT inngikk i 2019 en avtale med Telenor om å slå sammen satellitt-TV-distributørene Viasat og Canal Digital til ett selskap. Våren 2020 godkjente EU-kommisjonen sammenslåingen, og det nye selskapet fikk navnet Allente. Telenor og NENT eier 50 prosent hver. Ved sammenslåingen hadde Allente 1,2 millioner abonnenter i Norden, hvorav rundt 450 000 norske. Ved utgangen av 2021 hadde antallet abonnenter falt til rett over en million.

Tidlig i 2020 varslet NENT at selskapet ville kvitte seg med produksjonsselskaper som først og fremst laget underholdningsprogrammer til lineær-TV, men beholde de som produserte filmer og dramaserier. Dermed ble driften enda mer konsentrert rundt strømmetilbudet. Norske Monster og Strix, som står bak kjente programmer som Stjernekamp, Skal vi danse og Farmen, er blant selskapene som ble solgt. NENT har tidligere kuttet store deler av staben i Norge.

NENTs hovedfokus er strømmetjenesten Viaplay. Ved slutten av 2021 hadde Viaplay over 4 millioner betalende abonnenter, og er nå til stede i 11 land, inkludert USA. Tallet inkluderer alle såkalte tredjepartskunder som har tilgang til Viaplay via TV-pakker fra tradisjonelle distributører som bl. a. Altibox. Innen 2023 er målet å være til stede i 16 land til sammen.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Kantar TNS
Retriever (Atekst)
Kampanje.com