Det britiske selskapet Modern Times Group MTG Ltd hadde ansvaret for kringkastingen av MTGs reklamefinansierte TV-kanaler i Skandinavia - deriblant TV3 med søsterkanaler i Norge, Sverige og Danmark. Selskaper lokalisert i Storbritannia omfattes av britiske reklameregler som stort sett er mer liberale enn de norske. I 2019 skilte MTG ut TV- og radiovirksomheten sin i det børsnoterte selskapet Nordic Entertainment Group (NENT).
Modern Times Group MTG Ltd
Chiswick Green, 610 Chiswick Road
W4 5RU London
Tlf.: +44 20 8742 5100
URL: https://www.mtg.com/