Den norske Bokhandlerforening er interesseorganisasjonen for alle landets bokhandlere. Foreningen ivaretar bokhandlernes interesser og arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet.
Den norske Bokhandlerforeningen
Øvre Vollgt. 15
0158 Oslo
Tlf.: 22 39 68 00
E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no
URL: http://www.bokhandlerforeningen.no/