Viaplay Group (tidligere Nordic Entertainment Group (NENT)) oppsto da Modern Times Group (MTG) skilte ut TV- og radiovirksomheten som et nytt, selvstendig selskap, børsnotert i mars 2019. Viaplay Group har medievirksomhet i hele Norden. I Norge eier Viaplay Group TV3 med søsterkanaler, strømmetjenesten Viaplay, radiokanalen P4 med søsterkanaler, samt flere produksjonsselskaper. I tillegg eier konsernet halvparten av satellittdistributøren Allente. Viaplay Group UK Ltd er et britisk datterselskap som har ansvaret for å kringkaste selskapets reklamefinansierte selskaper i Norden.
Viaplay Group UK Ltd
Chiswick Green, 610 Chiswick High Road
W4 5RU London
Tlf.: +44 20 8742 5100
URL: https://www.viaplaygroup.com/