er bransjeorganisasjonen for de største plateselskapene i Norge. IFPI Norge utarbeider årlige oversikter for omsetning av fonogrammer, og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen IFPI (International Federation of the Phonografic Industry).
IFPI Norge
Kristian Augusts gate 10
N-0164 OSLO
Tlf.: 22 99 31 00
E-post: ifpi@ifpi.no
URL: http://www.ifpi.no/