- tidligere MMI - er et av landets største institutter innen markedsanalyse, meningsmålinger, medieundersøkelser og informasjonsbehandling. MMI gjennomførte fram til desember 1999 undersøkelsen Norsk TV-meterpanel på oppdrag fra de norske fjernsynsselskapene. I 2000 overtok Norsk Gallup (nå Kantar TNS) ansvaret for undersøkelsen. I 2012 ble MMI en del av det internasjonale analysekonsernet Ipsos og skiftet navn. I perioden 2006-2011 var instituttet eid av det internasjonale analysekonsernet Synovate.
Ipsos
Karenslyst Allé 20
NO-0278 OSLO
Tlf.: 22 95 47 00
Fax: +47 22 95 47 01
URL: https://www.ipsos.com/nb-no