har som hovedmål å stimulere det profesjonelle kunstlivet, styrke kulturvernet og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for så mange som mulig. Kulturrådet fordeler midlene i Kulturfondet som er en del av statskassen. Musikk er et av områdene Kulturrådet bidrar økonomisk til. Kulturrådet gir ut årsmelding med opplysninger om tildelingene. Fra 2011 har Kulturrådet også overtatt tidligere ABM-utviklings kompetanse og oppgaver på museums- og arkivfeltet.
Norsk kulturråd
Mølleparken 2
Postboks 4808 Nydalen,
0422 OSLO
Tlf.: 21 04 58 00
E-post: post@kulturradet.no
URL: https://www.kulturradet.no/