ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

ble nedlagt i 2010. Fra 2011 er oppgavene knyttet til arkiv- og museumsfeltet overført til Norsk kulturråd, mens Nasjonalbiblioteket overtok de statlige bibliotekoppgavene fra 1. juli 2010. ABM-utvikling var et resultat av sammenslåingen mellom Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling 1.1.2003. ABM-utvikling videreførte arbeidsoppgaver og ansvar som hadde ligget hos disse institusjonene. Samtidig hadde institusjonen ansvar for å bygge opp kompetanse på arkivsektoren og arbeide for samordning og samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum. ABM-utvikling hadde også ansvaret for utvikling og drift av Kulturnett Norge. Bibliotekstatistikken med tall for norske folkebibliotek er vanligvis klar i august hvert år. Ansvaret for denne statistikken er nå overført til Nasjonalbiblioteket.
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
-
-
- -
Tlf.: -
Fax: -
E-post: -