utarbeides av medieforsker Sigurd Høst, som hvert år samler inn informasjon om alle norske aviser som kommer ut minst en gang i uken - også de som ikke er organisert i bransjeforeningene Mediebedriftenes Landsforening eller Landslaget for lokalaviser. Opplysningene som samles inn danner grunnlaget for en rekke oversikter over norsk avisstruktur. Disse oversiktene, sammen med avisenes opplagstall og utgiverfrekvens, publiseres i rapporten Avisåret, som fram til og med 2006 ble utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Fra 2007 har Høst vært tilknyttet Høgskulen i Volda, og du kan finne Høsts rapporter her.
Avisåret (årlig rapport)
Sigurd Høst
Tlf.: 91 34 51 72
E-post: sigurd.host@hivolda.no
URL: https://www.hivolda.no/