Magasin- og UkepresseForeningen

var tidligere bransjeorganisasjon for norske ukeblader. Foreningen hadde bl.a. ansvar for kontroll og publisering av medlemsbladenes opplagstall. Foreningen ble lagt ned i juni 2009, og aktivitetene overført til Mediebedriftenes Landsforening (MBL).
Magasin- og UkepresseForeningen
-
- -
Tlf.: -
E-post: -