Musikkinformasjonssenteret (MIC)

ble etablert i 1978 på initiativ fra Norsk Komponistforening og ble fra 1982 finansiert over Kulturdepartementets budsjett. Musikkinformasjonssenteret administrerte fram til 2002 Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer på vegne av Norsk Kulturråd. Fra og med andre halvår av 2002 har Kulturrådet selv overtatt administrasjonen av ordningen. I 2013 ble MIC fusjonert med Music Export Norway til den nye organisasjonen Music Norway, som skal legge til rette for profilering og eksport av norsk musikk.
Musikkinformasjonssenteret (MIC)