er den eldste landsdekkende presseorganisasjonen i landet, stiftet i 1898. Fra og med 1996 er foreningen tilsluttet Norsk Presseforbund og foreningens medlemsblader er underlagt de samme etiske retningslinjer som øvrige norske medier. DNFF har eget informasjonskontor og gir hvert år ut Fagpressekatalogen med opplysninger om medlemsbladene. De har også et nettsted med mye informasjon.
Den Norske Fagpresses Forening
Akersgt. 43
N-0158 OSLO
Tlf.: 24 14 61 00
E-post: fagpressen@fagpressen.no
URL: http://www.fagpressen.no/