er en statlig instans for oppbygging, bevaring og formidling av ulike norske medier, inkludert utenlandske publikasjoner av nordmenn eller om norske forhold. Nasjonalbiblioteket registrerer bl.a. utgitte bøker og småtrykk i Norge. Fullstendig bibliografisk oversikt gis i Norsk bokfortegnelse, som fra 2002 bare finnes i elektronisk form. Fra 1.1.2011 skjer all bokregistrering i BIBSYS. Fra og med 2010 overtok Nasjonalbiblioteket også ansvaret for norsk bibliotekstatistikk, hvor blant annet bestand og utlån ved norske folkebibliotek inngår. Nasjonalbiblioteket er lokalisert to steder - i Oslo og i Mo i Rana, der de store sikringsmagasinene befinner seg.
Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsens gate 110
P.B. 2674 Solli
N-0203 OSLO
Tlf.: 81 00 13 00
E-post: nb@nb.no
URL: http://nb.no/