Fond for lyd og bilde

(tidl. Norsk Kassettavgiftsfond) ble opprettet av Kulturdepartementet i 1982 for å gi godtgjørelse til rettighetshavere som er bosatt og arbeider i Norge, for lovlig kopiering til privat bruk som skjer fra video- og fonogrammer. Samtidig skal Fondet fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde foretatt i Norge av produsent som hovedsakelig har sitt virke i Norge. I 2000 ble forvaltningen av fondet lagt under Kulturrådet, og det er i dag Kulturrådet som er sekretariat for fondet.
Fond for lyd og bilde
Mølleparken 2
P.B. 8052 Dep
N-0031 OSLO
Tlf.: 21 04 58 00
E-post: post@kulturradet.no
URL: http://www.norskkulturrad.no/