organiserer de største filmdistributørene for kinofilm i Norge. Kan gi opplysninger om selskapenes virksomhet.
Norske Filmbyråers Forening
Dronningens Gate 8A
N-0152 OSLO
Tlf.: 996 03 684
E-post: agnethe@norskefilmbyraaersforening.no
URL: http://www.norskefilmbyraaersforening.no/