TV3

er en av kanalene til Viasat Broadcasting, som tidligere var eid av Modern Times Group (MTG), men som etter at TV- og radiovirksomheten ble skilt ut som eget selskap i 2019, eies av mediekonsernet Nordic Entertainment Group (NENT). TV3 har søsterkanaler i Sverige og Danmark. Kanalen sender fra England og unngår slik norske reklameregler. TV3 utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten.
TV3
Nordic Entertainment Group Norway AS.
Akersgata 73
P.B. TV3 Youngstorget
N-0028 OSLO
Tlf.: 22 99 00 33
Fax: +47 22 99 00 18
E-post: info@tv3.no
URL: http://www.viafree.no/