er en bransjeorganisasjon for norske lokalaviser. Organisasjonen ble stiftet i 1976, og hovedarbeidsområdet er å sikre medlemsavisene best mulige rammevilkår, blant annet gjennom et høyt faglig nivå og rettferdig fordeling av pressestøtten.
Landslaget for lokalaviser (LLA)
Skippergata 24
N-0154 OSLO
Tlf.: 47 45 28 91 11
E-post: lla@lla.no
URL: http://www.lla.no/