ble etablert som norsk selskap i 2004. Selskapet har hovedansvaret for Bonniers magasinutgivelser i Norden og gir ut en rekke norske spesialblader. Bonnier hadde tidligere ikke noe norsk utgiverselskap for sine magasiner, men administrerte utgivelsene fra Danmark. Bonnier Publications opprettet Bonnier Media i 2012 som et datterselskap som står for selskapets utgivelser i Norden.
Bonnier Publications International AS
Øvre Vollgt 6
Pb. 61 Sentrum
0101 OSLO
Tlf.: 22 04 70 00
URL: http://www.bonniermedia.no/