Norsk filmfond

ble etablert 1. juli 2001 for å samle forvaltningen av statlige støtteordninger til filmproduksjon på ett og samme sted. Filmfondet administrerte fram til 2008 tilskuddsordningene til spillefilm-, dokumentarfilm- og kortfilmproduksjon, samt billettstøtte, direkte produsentstøtte og tilskudd til den nasjonale norske filmkommisjonen. I 2008 ble filmfondet lagt inn under Norsk filminstitutt.
Norsk filmfond
-
-
-
- -
Tlf.: -
Fax: -
E-post: -