mediefakta 2/98
informasjon fra MedieNorge

 
 

fra filmen Aelita � Robotenes opprør Sovjet, 1924
Hvordan kan man best 
orientere seg om det 
som skjer på IT-feltet? 
Hvem forsker på hva 
det innebærer at flere 
og flere av oss benyt-
ter PC og internett. 
Hvor kan man finne 
statistikk som dekker 
det som foregår på IT-
feltet?
 

it-statistikk
MedieNorge arbeider for tiden med � bygge opp IT-databasen. Pr. i dag 
tilbyr vi data som i utgangspunktet er tilgjengelig og gratis fra Statistisk 
sentralbyr� (HjemmePC-bruk blant ulike grupper, tilgang til PC, internett 
og modem), Norsk Gallup (tilgang til og bruk av internett), Opinion (PC i 
husstanden, med/uten internett og/eller e-post), Periodikakontoret i Rana 
(antall aviser og tidsskrift p� internett), Network Wizards (antall norske 
vertsmaskiner i internettet). Vi har som m�l � kunne tilby flere under-
s�kelser til studenter og forskere. Vi f�lger med p� hva som skjer p� IT-
feltet n�r det gjelder statistikk og kan gi r�d om hvor man kan finne data. 
Denne siden vil bli oppdatert med pekere til infokilder, samt at vi legger 
ut ny IT-statistikk (p� "s�k etter statistikk"-siden) etter hvert som vi kan 
skaffe den.

et nytt mediemarked
Det er vanskelig � orientere seg n�r man leter etter statistikk om IT-
feltet. Det finnes mange akt�rer og s�rinteresser p� feltet og det er ofte 
problematisk � komme frem til en felles metode for m�linger.

Internett rommer en rekke muligheter til � n� store m�lgrupper via
reklameannonsering. De fleste med �konomiske interesser p� det norske
internettmarkedet er ivrige etter � finne en felles metode for � m�le 
nettbes�ket. Det siste �ret har en prosjektgruppe kalt Internettforum 
(med representanter fra Norske Avisers Landforbund, Fagpressen, ANFO 
(Annons�renes forening), SOL, Nettavisen, reklamebyr�ene, NRK, TV2, P4 
og digi.no) jobbet med en innstilling for felles nettm�linger. Arbeidet har
tatt lenger tid en planlagt. Hvem som skal utf�re unders�kelsen og 
hvordan nettbes�ket skal m�les er enda ikke bestemt.  Generelt er det 
uenighet om hva som kan telles av treff p� en side. 

Det finnes lite statistisk materiale som kan si noe om hvordan det foholder
seg med �konomi, struktur og organsiering innen IT-bransjen. N�rings-
og handelsdepartementet sendte nylig et brev til Statistisk Sentralbyr� der de 
ber om at det utarbeides ny offisiell statistikk for IT-n�ringen i Norge. 
Departementet skildrer et behov som er oppst�tt p� grunn av IT-bransjens 
nye konstellasjoner og uoversiktelighet: "Konvergensen av tele-
kommunikasjon, data/elektronikk, og innholdsindustri, gj�r det p�krevet med 
en mer dekkende statistikk" heter det i henvendelsen til SSB (IT-avisen).


Mer informasjon om....