Kilder - bruk/tilgang
 

ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

ble nedlagt i 2010. Fra 2011 er oppgavene knyttet til arkiv- og museumsfeltet overført til Norsk kulturråd, mens Nasjonalbiblioteket overtok de statlige bibliotekoppgavene fra 1. juli 2010. ABM-utvikling var et resultat av sammenslåingen mellom Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling 1.1.2003. ABM-utvikling videreførte arbeidsoppgaver og ansvar som hadde ligget hos disse institusjonene. Samtidig hadde institusjonen ansvar for å bygge opp kompetanse på arkivsektoren og arbeide for samordning og samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum. ABM-utvikling hadde også ansvaret for utvikling og drift av Kulturnett Norge. Bibliotekstatistikken med tall for norske folkebibliotek er vanligvis klar i august hvert år. Ansvaret for denne statistikken er nå overført til Nasjonalbiblioteket.
Den norske Bokhandlerforening er interesseorganisasjonen for alle landets bokhandlere. Foreningen ivaretar bokhandlernes interesser og arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet.
Den norske Bokhandlerforeningen
Øvre Vollgt. 15
0158 Oslo
Tlf.: 22 39 68 00
E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no
URL: http://www.bokhandlerforeningen.no/
(tidl. Kommunale Kinematografers Landsforbund) er bransjeorganisasjon for norske kinoer. Film & Kino var tidligere først og fremst en medlemsorganisasjon for kommunale kinoer, men etter at mange kommunale kinoer er blitt solgt, omfatter medlemsmassen også privateide kinoer. Film & Kino utarbeider omfattende statistikk for norsk kinodrift. Denne statistikken ble tidligere publisert i tidsskriftet Film & Kinos årboksnummer. Fra og med filmåret 2011 rapporteres tallene i en egen årbok i elektronisk format. Årboken inneholder også informasjon om sensurerte filmer, norsk filmproduksjon og filmstøtte.
Film & Kino
Filmens Hus
Dronningens gate 16
P.B. 446 Sentrum
N-0104 OSLO
Tlf.: 22 47 45 00
E-post: guttorm@kino.no
URL: http://www.kino.no/
- tidligere MMI - er et av landets største institutter innen markedsanalyse, meningsmålinger, medieundersøkelser og informasjonsbehandling. MMI gjennomførte fram til desember 1999 undersøkelsen Norsk TV-meterpanel på oppdrag fra de norske fjernsynsselskapene. I 2000 overtok Norsk Gallup (nå Kantar TNS) ansvaret for undersøkelsen. I 2012 ble MMI en del av det internasjonale analysekonsernet Ipsos og skiftet navn. I perioden 2006-2011 var instituttet eid av det internasjonale analysekonsernet Synovate.
Ipsos
Karenslyst Allé 20
NO-0278 OSLO
Tlf.: 22 95 47 00
Fax: 22 95 47 01
URL: https://www.ipsos.com/nb-no
gjennomfører den store undersøkelsen Forbruker & Media som tar for seg mange typer mediebruk og som blant annet gir lesertall for norske aviser. Kantar TNS gjennomfører også undersøkelsen Norsk TV-meterpanel som gir de offisielle seertallene for norske tv-kanaler, og står bak undersøkelsen som gir de offisielle lyttertallene for norske radiokanaler - PPM-undersøkelsen. I tillegg måler Kantar TNS trafikk på norske nettsider og tilgang til og bruk av Internett generelt. Data fra de ulike målingene presenteres også på selskapets nettsider.
Kantar TNS
Kirkegata 20
P.B. 240 Sentrum
N-0103 OSLO
Tlf.: 91 11 16 00
E-post: info@tns-gallup.no
URL: http://www.tns-gallup.no/
er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL teller 325 medlemmer hvorav 185 er avisbedrifter. Medlemsavisene representerer ca 97 prosent av det totale avisopplaget. MBL utarbeider egen avisstatistikk og publiserer årlig Aviskatalogen som inneholder opplysninger om medlemsavisene, samt en del markedsinformasjon. Organisasjonen har et eget nettsted med mye informasjon.
Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
Kongens gate 14
N-0153 OSLO
Tlf.: 22 86 12 00
E-post: post@mediebedriftene.no
URL: http://www.mediebedriftene.no/
er et frittstående forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Nkom ble etablert i 1987 (da som Statens teleforvaltning) på bakgrunn av liberaliseringen i telesektoren. Nkoms hovedansvarsområde er å regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge. Nkom utarbeider telestatistikk over trafikk, abonnement og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Tidligere utga de også Nettrapporten med oversikt over norske registrerte kabelnett og antall abonnenter, men denne opphørte i 2004 da registreringsplikten for kabel-TV-nett falt bort. Nkom het fram til 2015 Post- og teletilsynet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Postboks 93
4791 Lillesand
Tlf.: 22 82 46 00
Fax: 22 82 46 40
E-post: firmapost@nkom.no
URL: http://www.nkom.no
er en statlig instans for oppbygging, bevaring og formidling av ulike norske medier, inkludert utenlandske publikasjoner av nordmenn eller om norske forhold. Nasjonalbiblioteket registrerer bl.a. utgitte bøker og småtrykk i Norge. Fullstendig bibliografisk oversikt gis i Norsk bokfortegnelse, som fra 2002 bare finnes i elektronisk form. Fra 1.1.2011 skjer all bokregistrering i BIBSYS. Fra og med 2010 overtok Nasjonalbiblioteket også ansvaret for norsk bibliotekstatistikk, hvor blant annet bestand og utlån ved norske folkebibliotek inngår. Nasjonalbiblioteket er lokalisert to steder - i Oslo og i Mo i Rana, der de store sikringsmagasinene befinner seg.
Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsens gate 110
P.B. 2674 Solli
N-0203 OSLO
Tlf.: 81 00 13 00
E-post: nb@nb.no
URL: http://nb.no/
er et norsk datterselskap i Nielsen-konsernet, en av verdens største aktører innen markedsanalyse, som opererer i alle verdensdeler. Nielsen Media Research AS overtok i 2019 målingen av radiolytting for de store radioaktørene som Kantar TNS hadde ansvar for fra 2006 til 2018. I tillegg utarbeider Nielsen blant annet statistikk for reklameomsetning i Norge, basert på måling av reklamevolum.
Nielsen Media Research AS
Verkstedveien 3
P.B. 501 - Skøyen
N-0277 OSLO
Tlf.: 22 58 34 00
Fax: 22 58 34 01
E-post: ragnhild.herlofsen@nielsen.com
URL: https://www.nielsen.com/no/no/solutions/audio/
har en analyseavdeling som utarbeider programstatistikk og statistikk for bruk av radio og TV, basert på undersøkelser gjennomført av Kantar TNS. Denne statistikken blir presentert i NRKs Årsrapport og Årsregnskap. NRK legger også informasjonsmateriale ut på nettsidene sine.
Norsk Rikskringkasting (NRK)
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
P.B. 8500 Majorstuen
N-0340 OSLO
Tlf.: 23 04 70 00
E-post: info@nrk.no
URL: https://www.nrk.no/informasjon/

Norsk Videogramforening

organiserer de største distributørene av videofilm på leie- og kjøpemarkedet i Norge. Utarbeider bransjestatitikk knyttet til antall titler, omsetning, pris etc. basert på rapporter fra medlemmene. Forbundet er medlem av the International Video Federation (IVF) og rapporterer inn estimerte totaltall for hele videomarkedet i Norge til denne internasjonale organisasjonen.
Norsk Videogramforening
Brennastubben 23
N-1279 OSLO
Tlf.: 22 61 01 18
E-post: wjoha@broadpark.no
gjennomfører undersøkelsene Norsk mediebarometer og Norsk kulturbarometer som kartlegger den norske befolkningens medie- og kulturbruk. Norsk mediebarometer gjennomføres årlig, mens Norsk kulturbarometer gjennomføres med lengre mellomrom. Undersøkelsene er en oppfølging av de tidligere Kultur- og mediebruks-undersøkelsene på begynnelsen av 1990-tallet. Norsk mediebarometer gir sammenlignbare data for alle medier og gjennomføres med samme metode og opplegg hvert år. Resultatene av undersøkelsene publiseres i Statistisk sentralbyrås rapportserie Statistiske analyser. I tillegg utarbeider SSB flere typer kulturstatistikk som presenteres sammen med mediestatistikken på temasiden "kultur og fritid" på SSBs nettsider. Du finner også en omfattende IKT-statistikk på en lignende temaside for "teknologi og innovasjon".
Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
Postboks 2633 St. Hanshaugen
N-0131 OSLO
Tlf.: 62 88 50 00
E-post: ssb@ssb.no
URL: http://www.ssb.no/
 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring