Kilder - innhold
 
Bauer Media Group eier i dag radiokanalen Radio Norge. Kanalen startet sine sendinger 1.1.2004, da som Kanal 24. Kanalen er Norges andre private reklamefinansierte og riksdekkende radiokanal (P4 var den første). Radio Norge har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og leverer allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for kanalen finner du i tilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
Bauer Media
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Tlf.: 07270
E-post: post@bauermedia.no
URL: https://www.bauermedia.no/
har en analyseavdeling som utarbeider programstatistikk og statistikk for bruk av radio og TV, basert på undersøkelser gjennomført av Kantar TNS. Denne statistikken blir presentert i NRKs Årsrapport og Årsregnskap. NRK legger også informasjonsmateriale ut på nettsidene sine.
Norsk Rikskringkasting (NRK)
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
P.B. 8500 Majorstuen
N-0340 OSLO
Tlf.: 23 04 70 00
E-post: info@nrk.no
URL: https://www.nrk.no/informasjon/
er Norges største kommersielle radiokanal. P4 startet sine sendinger i september 1993, som landets første riksdekkende kommersielle radiokanal. Eier er mediekonsernet MTG. P4 har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og avgir årlig allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for P4 finner man i Medietilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
P4 Radio Hele Norge
P.B. 817
N-2626 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 84 44
Fax: 61 24 84 45
E-post: p4@p4.no
URL: http://www.p4.no/
er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å 'overvåke og fremme den etiske standard i norsk presse'. PFU vurderer klager på norsk presse sin atferd på grunnlag av Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Pressens Faglige Utvalg kan i prinsippet behandle klager knyttet til alle medier - kringkasting så vel som dagspresse, ukepresse, periodiske publikasjoner og nettpublikasjoner. Avgjørelsene - kalt uttalelser - skal offentliggjøres på godt synlig plass/i relevant sendetid i de medier saken gjelder. Utvalget består av 7 representanter, hvorav 3 fra utenfor pressen. Sammen med Institutt for Journalistikk har Presseforbundet opprettet en database med PFU-saker på Internett. Du finner 'PFU-basen' via pekeren til Norsk Presseforbund under.
Pressens Faglige Utvalg (PFU)
Norsk Presseforbund
Rådhusgt. 17
N-0158 OSLO
Tlf.: 22 40 50 40
E-post: pfu@presse.no
URL: http://www.presse.no
er Norges største kommersielle TV-kanal og er fra 2012 heleid av Egmont. Selskapet ga tidligere ut egen årsmelding om virksomheten med en del statistikk for programvirksomhet og sendinger. TV 2 har også egen informasjonsavdeling som kan svare på spørsmål om virksomheten, og publiserer informasjon på nettsidene sine. I tillegg til hovedkanalen TV 2 har konsernet en rekke nisjekanaler og strømmetjenesten TV 2 Sumo.
TV 2
Lars Hilles gate 30
P.B. 7222
N-5020 BERGEN
Tlf.: 02255
E-post: info@tv2.no
URL: https://www.tv2.no/om-tv-2/

TV3

er en av kanalene til Viasat Broadcasting, som tidligere var eid av Modern Times Group (MTG), men som etter at TV- og radiovirksomheten ble skilt ut som eget selskap i 2019, eies av mediekonsernet Nordic Entertainment Group (NENT). TV3 har søsterkanaler i Sverige og Danmark. Kanalen sender fra England og unngår slik norske reklameregler. TV3 utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten.
TV3
MTG TV AS
Akersgata 73
P.B. TV3 Youngstorget
N-0028 OSLO
Tlf.: 22 99 00 33
Fax: 22 99 00 18
E-post: info@tv3.no
URL: http://www.tv3.no/
er eid av det amerikanske mediekonsernet Discovery Communications, via datterselskapet Discovery Networks Norway. Kanalen utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten, men kan gi informasjon om sendetimer etc. I tillegg til hovedkanalen, som sender fra Norge, har TVNorge ansvaret for flere nisjekanaler som sender fra London.
TVNorge
NYDALEN ALLÉ 37
P.B. 4800 NYDALEN
N-0422 OSLO
Tlf.: 21 02 20 00
E-post: espen_skoland@discovery.com
URL: http://www.dplay.no/tvnorge/
 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring