Kilder - video
 

ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

ble nedlagt i 2010. Fra 2011 er oppgavene knyttet til arkiv- og museumsfeltet overført til Norsk kulturråd, mens Nasjonalbiblioteket overtok de statlige bibliotekoppgavene fra 1. juli 2010. ABM-utvikling var et resultat av sammenslåingen mellom Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling 1.1.2003. ABM-utvikling videreførte arbeidsoppgaver og ansvar som hadde ligget hos disse institusjonene. Samtidig hadde institusjonen ansvar for å bygge opp kompetanse på arkivsektoren og arbeide for samordning og samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum. ABM-utvikling hadde også ansvaret for utvikling og drift av Kulturnett Norge. Bibliotekstatistikken med tall for norske folkebibliotek er vanligvis klar i august hvert år. Ansvaret for denne statistikken er nå overført til Nasjonalbiblioteket.
er et interesseorgan for elektro- og elektronikkbransjen, opprettet av Elektronikkforbundet og Leverandørforbundet Lyd&Bilde. Elektronikkbransjen utarbeider bransjestatistikk over omsetningen innen elektrobransjen som helhet. Dette innbefatter bl.a. tall for salg av utstyr knyttet til TV, video, radio og avspilling av musikk.
Elektronikkbransjen
Fyrstikkalléen 3 A
P.B. 6640 Etterstad
N-0607 OSLO
Tlf.: 23 06 07 07
E-post: adm@elektronikkbransjen.no
URL: http://www.elektronikkbransjen.no/
(tidl. Kommunale Kinematografers Landsforbund) er bransjeorganisasjon for norske kinoer. Film & Kino var tidligere først og fremst en medlemsorganisasjon for kommunale kinoer, men etter at mange kommunale kinoer er blitt solgt, omfatter medlemsmassen også privateide kinoer. Film & Kino utarbeider omfattende statistikk for norsk kinodrift. Denne statistikken ble tidligere publisert i tidsskriftet Film & Kinos årboksnummer. Fra og med filmåret 2011 rapporteres tallene i en egen årbok i elektronisk format. Årboken inneholder også informasjon om sensurerte filmer, norsk filmproduksjon og filmstøtte.
Film & Kino
Filmens Hus
Dronningens gate 16
P.B. 446 Sentrum
N-0104 OSLO
Tlf.: 22 47 45 00
E-post: guttorm@kino.no
URL: http://www.kino.no/
er en statlig instans for oppbygging, bevaring og formidling av ulike norske medier, inkludert utenlandske publikasjoner av nordmenn eller om norske forhold. Nasjonalbiblioteket registrerer bl.a. utgitte bøker og småtrykk i Norge. Fullstendig bibliografisk oversikt gis i Norsk bokfortegnelse, som fra 2002 bare finnes i elektronisk form. Fra 1.1.2011 skjer all bokregistrering i BIBSYS. Fra og med 2010 overtok Nasjonalbiblioteket også ansvaret for norsk bibliotekstatistikk, hvor blant annet bestand og utlån ved norske folkebibliotek inngår. Nasjonalbiblioteket er lokalisert to steder - i Oslo og i Mo i Rana, der de store sikringsmagasinene befinner seg.
Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsens gate 110
P.B. 2674 Solli
N-0203 OSLO
Tlf.: 81 00 13 00
E-post: nb@nb.no
URL: http://nb.no/
ble opprettet av Kommunale Kinematografers Landsforbund i 1970. Fondet har bl.a. ansvaret for innkreving av en omsetningsavgift for kjøpe- og leievideo. Denne ble tidligere innkrevd fra videoforhandlerne slik at fondet kunne utarbeide omsetningstall for videoutleie og -salg til forbruker. Fra 2000 ble avgiften i stedet lagt på distributørene. Fondets hovedoppgave er stimuleringstiltak for kino-, film- og videobransjen.
Norsk kino- og filmfond
Filmens Hus
Dronningens gate 16
P.B. 446 Sentrum
N-0104 OSLO
Tlf.: 22 47 45 00
E-post: guttorm@kino.no
URL: http://www.kino.no/

Norsk Videogramforening

organiserer de største distributørene av videofilm på leie- og kjøpemarkedet i Norge. Utarbeider bransjestatitikk knyttet til antall titler, omsetning, pris etc. basert på rapporter fra medlemmene. Forbundet er medlem av the International Video Federation (IVF) og rapporterer inn estimerte totaltall for hele videomarkedet i Norge til denne internasjonale organisasjonen.
Norsk Videogramforening
Brennastubben 23
N-1279 OSLO
Tlf.: 22 61 01 18
E-post: wjoha@broadpark.no
gjennomfører undersøkelsene Norsk mediebarometer og Norsk kulturbarometer som kartlegger den norske befolkningens medie- og kulturbruk. Norsk mediebarometer gjennomføres årlig, mens Norsk kulturbarometer gjennomføres med lengre mellomrom. Undersøkelsene er en oppfølging av de tidligere Kultur- og mediebruks-undersøkelsene på begynnelsen av 1990-tallet. Norsk mediebarometer gir sammenlignbare data for alle medier og gjennomføres med samme metode og opplegg hvert år. Resultatene av undersøkelsene publiseres i Statistisk sentralbyrås rapportserie Statistiske analyser. I tillegg utarbeider SSB flere typer kulturstatistikk som presenteres sammen med mediestatistikken på temasiden "kultur og fritid" på SSBs nettsider. Du finner også en omfattende IKT-statistikk på en lignende temaside for "teknologi og innovasjon".
Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
Postboks 2633 St. Hanshaugen
N-0131 OSLO
Tlf.: 62 88 50 00
E-post: ssb@ssb.no
URL: http://www.ssb.no/
 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring