medienorge

Metodebeskrivelse for Tid siden siste besøk på folkebibliotek

Statistisk sentralbyrå gjennomførte kultur- og mediebruksundersøkelser i 1991, 1992 og 1994. F.o.m. 1995 ble mediedelen av undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer. Kulturbruksdelen ble videreført som Norsk kulturbarometer og gjennomført i 1997, 2000 og 2004.

Undersøkelsene gjennomføres som intervjuundersøkelser via telefon. Intervjuene er fordelt på alle ukedager og på fire perioder av året: mars, juni, september og desember. Slik skal svarene kunne gi et representativt bilde av kulturbruken på årsbasis.

Utvalg:
Undersøkelsene er gjennomført blant utvalg som er representative for hele den norske befolkningen 9-79 år. Utvalgsstørrelsen er på rundt 2000 personer.

Ytterligere dokumentasjon: Se SSBs rapporter 92/12, 93/13, 95/15 og Statistiske analyser 25, 38, 44 og 73.