medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Metodebeskrivelse for Brutto reklameomsetning fordelt på medier og varegrupper

Nielsens reklamestatistikk bygger på registrering av annonser i ulike medier: aviser, ukeblader, fagblader, plakater/boards, kino, radio og TV - men ikke internett. Mediegrunnlaget (dvs. hvilke aviser, blader, selskaper etc. som er med i undersøkelsen) varierer fra år til år. Statistikken munner ut i såkalte bruttotall. Det vil si at det som registreres er annonsevolum (antall spaltemeter i avis og ukeblad, lengde på reklameinnslag i radio og TV osv.) og at omsetningen så beregnes ut fra prislister. Det tas ikke hensyn til rabatter - noe det er mye av innenfor denne bransjen. Tallene gir dermed et detaljert bilde av fordelingen av reklameomsetning mellom forskjellige varegrupper og merker, men gir som regel alt for høye omsetningstall i kroner.

Tre typer annonser registreres:

 • Merkevareannonser (annonser for produkter, varer eller tjenester definert med merke eller symbol)
 • Annonser for kjeder (annonser for f.eks. butikkjeder, hotellkjeder etc.)
 • Detaljistannonser (egenannonsering for butikker og annonsering med flere enn 4 produkter) registreres fra og med 1999.

  Fra og med 2003 ble flere nye typer annonser for tjenestesektoren registrert, bl.a. for frisører, legetjenester, helsesentre, alternativ behandling og auksjoner.

  Aviser
  Annonser blir registrert med produkt, annonsør og forhandler. Annonsene prises ut fra gjeldende brutto prisliste fra avisene. Prisen beregnes for hver annonse på grunnlag av størrelse. Det tas hensyn til farge og plassering. Rubrikkannonser registreres ikke.

  Ukeblader
  Annonser blir registrert med produkt, annonsør og forhandler. Annonsene prises ut fra gjeldende brutto prisliste fra ukebladene. Prisen beregnes ut fra formatene i de enkelte blader.

  Fagblader
  Annonser blir registrert med produkt, annonsør og forhandler. Annonsene prises ut fra gjeldende brutto prisliste fra fagbladene. Prisen beregnes ut fra formatene i de enkelte blader.

  TV
  Reklamefilmer og all sponsing som blir sendt på tv-kanalene blir lagret og kodet i et filmkoderegister. Kodingen gjør det mulig å identifisere annonsør, produkt, forhandler, lengde, plass i reklameblokken og klokkeslett spotten ble vist. Pris for tv-reklame beregnes ut fra GRP (gross rating points = prosentandel seere i målgruppen) for den enkelte stasjon. Pris for sponsing på tv beregnes ut fra tidsintervall og GRP. Sponsing blir priset som en vanlig spot, men beløpet blir delt på to.

  Kino
  Annonsering på kino innrapporteres fra Capa, som er den eneste reklameformidleren på kino i Norge, og blir deretter kontrollert og registrert av Nielsen Media Research AS (tidl. ACNielsen Reklame-Statistikk AS). Innrapporteringen omfatter reklamefilm, minifilm Oslo (lysbilde og animert film), slides (lysbilde i andre byer enn Oslo) og lyskasser i kinofoajeene. Innrapporteringen inneholder annonsør, produkt og bruttopris for annonseringen.

  Radio
  Annonsering og sponsing innrapporteres fra hver enkelt radiostasjon og inneholder tidspunkt, lengde, annonsør/leverandør og produkt. Spottene prises etter gjeldende prisliste.

  Plakat
  Plakatannonsering blir rapportert fra tre ulike plakatformidlere. Følgende formater rapporteres: takbuer, boards, riksdekkende ukeplakat, buss/trikk/t-bane, euromax, trekantsøyler, airport og diverse. Rapporteringen inneholder leverandør, produkt og brutto listepris rapportert på månedlig basis.

  Bilag og innstikk
  Bilag til aviser og ukeblader tas med i statistikken. Priser beregnes ut fra standardpriser der dette er tilgjengelig. I tillegg innhentes spesialpriser der det er nødvendig. I volumrapporter vil ikke bilag komme med i oversiktene da volum ikke registreres.

  Annonser som ikke registreres
  Rubrikkannonsering og annonsering i eget medium registreres ikke. Annonser under minstemål, 150 spaltemillimeter x 1 spalte for avis, 1/8 side for ukeblader, registreres ikke. Fram til 2003 ble annonser for teater og underholdning registrert kun dersom arrangementet var sponset av noen.

  Annonser for stillings- og eiendomsmarkedet utarbeides det egne rapporter for, og for disse bransjene registreres kun profilannonsering og generell informasjon.

  Varegrupper
  Innholdet i varegruppene revideres jevnlig, noe som kan gjøre det vanskelig å sammenlikne tall for samme varegruppe over flere år. Fra og med 2003 ble helsekost/kosttilskudd flyttet fra dagligvare til legemidler og helse. Endringen ga klare utslag på omsetningen for begge grupper.

  Les mer om ulike metoder for beregning av medienes reklameomsetning i medienorges nyhetsbrev 'Medieøkonomi - tall og kilder'.